Skip to main content

Utebliven personlig assistans lex Sarah-anmäls

Pressmeddelande   •   Aug 13, 2015 08:39 CEST

En man blev vid ett par tillfällen lämnad utan stöd och hjälp i sitt hem då hans personliga assistent inte dök upp. Händelsen anmäls nu enligt lex Sarah.

Mannen har en funktionsnedsättning som gör att han har ett stort behov av stöd för att klara sitt dagliga liv. Han behöver hjälp med bland annat hygien, påklädning, mat och medicin och har därför rätt till personlig assistans drygt åtta timmar per dygn. Dessutom har han trygghetslarm och hjälp av det mobila teamet.

Vid ett par tillfällen under julhelgen har en av mannens assistenter uteblivit från sina arbetspass och han har därmed lämnats ensam under hela dagar. Detta stod klart när det mobila teamet som vanligt kom för att hjälpa mannen i säng. Teamet har då kontaktat chef i beredskap som beordrat in extra personal.

Assistenten sjukanmälde sig genom att lämna ett telefonsvararmeddelande till en administrativ assistent. Denna var dock helgledig och fick därför inte meddelandet förrän efter helgen. Assistentens kollega hävdar också att hon haft telefonkontakt med honom inför helgen och då fått beskedet att han var sjuk men att ersättare redan var ordnad. Själv förnekar assistenten dock att han skulle ha varit i kontaktat med sin kollega. Ord står mot ord.

I Sociala resursförvaltningens utredning framkommer att det saknas säkra rutiner för sjukanmälan för personliga assistenter under storhelger.

Utredaren föreslår därför att rutiner tas fram.


Lex Sarah gäller inom verksamheter som regleras av socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Lagen innebär att:

  • anställda ska rapportera missförhållanden
  • den som bedriver verksamheten ska utreda och undanröja missförhållandet
  • den som bedriver verksamheten ska, om det visar sig att missförhållandet är allvarligt, snarast anmäla det till Inspektionen för vård och omsorg (IVO)


För mer information:
 Irene Wahlgren, avdelningschef 040-34 93 10, 0708- 34 74 89

Utsänt av:
Cecilia Lindvall, kommunikatör 0733-60 27 11