Skip to main content

Utökat stöd till judiska församlingen för att förhindra fördomar

Pressmeddelande   •   Dec 21, 2015 15:25 CET

Oavsett religiös övertygelse är alla vi som bor i staden Malmöbor. I Malmö är vi vana vid att möta medmänniskor med olika bakgrund och ser varierade erfarenheter som en styrka för staden.

Den välkomnande attityden ska vara ett signum för den globala staden Malmö. Ingen ska riskera något med att vara öppen med sin religiösa övertygelse.

Efter flera exempel och vittnesmål om att Malmöbor med judisk tro trakasserats i staden har stadens ledning agerat för att öka judiska Malmöbors trygghet.

Malmö stad lägger också stor vikt vid att arbeta förebyggande. Vid dagens möte i kommunstyrelsens arbetsutskott beviljades 600 000 kronor till judiska församlingen 2016.

Tillskottet ska användas till en informationsfunktion för att hantera besök från skolor och civilsamhället med syfte att öka kunskapen om judiskt liv, tradition och religion och på så sätt undanröja fördomar.

– Jag för sedan en tid en tät dialog med företrädare för judiska församlingen. De trakasserier som vissa i församlingen utsatts för är oacceptabla. Efter att ha medverkat till att stärka trygghet och säkerhet för församlingen är jag glad att vi nu kan stärka vårt förebyggande arbete med hjälp av församlingen, säger Andreas Schönström (S), kommunalråd med ansvar för trygghet.

– Malmös judar är en av de grupper i staden som är hårdast utsatta för hat, rasistiskt våld och trakasserier. Detta grundar sig i fördomar och vanföreställningar och sådana bekämpas bäst med kunskap, och kunskap ges bäst av den som det handlar om. Därför ger vi nu judiska församlingen i Malmö resurser att arbeta med kunskapsspridning, säger Nils Karlsson (MP), kommunalråd med ansvar för mänskliga rättigheter.

– Judiska församlingen i Malmö har sett ett stort ökat intresse kring vår verksamhet från skolor, organisationer och invånare i vårt upptagningsområde. Med den nyinrättade tjänsten kommer vår församling kunna agera och hantera intresset på bästa sätt och vi är mycket glada över att Malmö stad tillmötesgått vår önskan om att öppna ett informationscenter i vår församlings regi. Detta ger oss en stor möjlighet att utveckla vår verksamhet, säger Freddy Gellberg, vice ordförande i judiska församlingen i Malmö.

För ytterligare information, kontakta:
Andreas Schönström, kommunalråd med ansvar för trygghet, 0709-116897
Nils Karlsson, kommunalråd med ansvar för mänskliga rättigheter, 0768-705266
Freddy Gellberg, vice ordförande, judiska församlingen i Malmö, 0736-546116
Anders Malmström, politisk sekreterare, 0768-70 79 52