Skip to main content

Utökat stöd till stadsdelsbiblioteken öppnar upp för nya kulturaktiviteter

Pressmeddelande   •   Mar 21, 2012 15:50 CET

Sex stadsdelsbibliotek har tilldeltas 300 000 kronor var av kommunstyrelsen för att utveckla sina verksamheter och stärka sina roller som kulturbärare och mötesplatser. Det är andra året i rad som Malmö stad gör permanenta satsningar på stadsdelsbiblioteken.

Stadsdelarna som nu får ett tillskott är Husie, Kirseberg, Oxie, Hyllie, Limhamn-Bunkeflo och Rosengård. I ansökningarna står det att pengarna ska användas till bland annat personalförstärkning, att skapa lugna miljöer för studier och till insatser som ska öka den digitala delaktigheten bland medborgarna. Pengarna ska också användas till studiecirklar, ”mobila berättarrum”, kulturupplevelser och stickcaféer. I Rosengård tänker man lägga särskilt fokus på högstadieelever som vill prestera bättre i skolan.   

– Satsningen är viktig eftersom den stärker stadsdelsbiblioteken i deras roller som kulturella nav och mötesplatser i sina stadsdelar, säger Ilmar Reepalu (S), kommunstyrelsens ordförande.

– Allas rätt till kultur är grundläggande. Vårt mål är att Malmö stad ska erbjuda kultur för alla och utan kostnad. För att nå detta mål är satsningar på att förstärka de lokala stadsdelbiblioteken viktiga. En utvecklad programverksamhet, som till exempel i Oxie, är ett mycket välkommet tillskott för att förverkliga visionen om ett Malmö med kultur för alla, i alla stadens hörn, säger Hanna Thomé (V) kommunalråd med ansvar för kultur och antidiskriminering.

– Att ha stadsdelsbibliotek med hög kvalitet är viktigt för att stadsdelarna ska bli levande. Det behövs aktiviteter och mötesplatser i hela Malmö, vi vill ha stad i hela staden och detta är ett viktigt led i det, säger Fredrik Fernqvist (MP), ledamot i kommunstyrelsen.

 

Kontaktpersoner

Ilmar Reepalu, 040-34 10 02

Hanna Thomé, 040-34 10 08

Fredrik Fernqvist, 0733-62 92 06

Åsa Waldemarsson, pressekreterare, 040-34 11 06

 

(Ärende 14 och 33)