Skip to main content

Utvärdering av "Socialarbetare för ungdomar" klar

Pressmeddelande   •   Maj 25, 2004 11:11 CEST

Fem socialarbetare har under drygt två år – i projektet "Socialarbetare för ungdomar" – arbetat med ungdomar på Malmös gator. Nu har arbetet utvärderats i rapporten "Hej Soc!"

Utvärderingen visar att Socialarbetare för ungdomar har utvecklat en unik metod för uppsökande socialt arbete bland ungdomar. Man har funnit effektiva sätt att nå och kommunic era med ungdomar, både de många man träffar tillfälligt "på stan" och de grupper som man har mera kontinuerlig kontakt med.

Utvärderingen tar upp hur problematiken, arbetsformerna och resultatbilden ser ut vid undersökningstillfället och ger en bild av hur projektet utvecklats sedan starten. Resultaten från socialarbetarprojektet visar tveklöst att det skapat erfarenheter som är värda att tas tillvara.

Det är de genuina, förtroendefulla samtalen man för med ungdomarna som är nyckelförkla ringen till de kontakter och de kunskaper socialarbetarprojektet har lyckats åstadkomma.

Av intervjuer med ungdomarna framgår det att samtalskontakterna uppskattas, och också att de kan ha stor betydelse för att stärka självförtroendet och utveckla initiativ till att förbättra den egna situationen. Även i intervjuer och enkäter med aktörer i det brottsförebyggande arbetet och andra som arbetar med ungdom får projektets insatser en positiv respons.

"Jag har stött på ungdomar som berättat
positivt om sin kontakt med SFU. Även föräldrar har sagt att de är positiva. Jag tror att de spelar en avgörande roll för en del ungdomar som på olika sätt ramlat mellan stolarna. Många av dessa rör sig mycket i centrum och förhoppningsvis kan SFU uppmärksamma dem." (Skolkurator)

"Det känns viktigt att även andra aktörer, förutom polis samtalar med ungdomar på stan. Vore bra med liknande verksamhet över hela stan." (Polis)

"Har endast träffat på SFU en gång ute på fältet. Det rörde sig om ungdomar som hade bråkat. SFU kände till ungdomarna och gav ett informativt och proffsigt intryck både mot oss poliser och mot målsäganden. "(Polis)

Projektet ingår i Malmö stads brottsförebyggande satsning och har utvärderats av docent Berit Andersson från Sociologiska institutionen vid Lunds universitet.

Kontaktpersoner:
docent Berit Andersson, sociologiska institutionen, Lunds Universitet, 046-222 76 25 eller enhetschef Gaby Wallström 040-34 56 45 eller 070-340 56 56.

Socialarbe
tare för ungdomars utgångspunkt är Storken på Norregatan 25, 040-34 39 95 eller 070-600 35 36.

Utvärderingen finns att hämta som pdf-fil på www.malmo.se/centrum