Skip to main content

Utvecklingen av Norra Sorgenfri fortsätter

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2010 13:07 CEST

Malmö 2010 09 30

Stadsbyggnadsnämnden har i dag godkänt ett förslag till detaljplan gällande kvarteret Smedjan, beläget i korsningen Östra Farmvägen-Industrigatan på Norra Sorgenfri. Syftet med planen är att utveckla området till en attraktiv stadsdel med innerstadskaraktär med bostäder, serviceverksamheter, butiker och skolor, samtidigt som man bidrar till att förtäta Malmö. Detaljplanen möjliggör för omkring 240 lägenheter, varav cirka 192 bostadsrätter och 48 hyresrätter.

Stadsbyggnadsnämnden ger genom detta beslut stadsbyggnadskontoret i uppdrag att samråda planförslaget med berörda förvaltningar, sakägare och andra som berörs av planen.

– Norra Sorgenfri är ett område med potential att bli en riktigt attraktiv stadsdel med innerstadskaraktär, och som också kan bli en länk mellan östra Malmö och innerstaden, säger Anders Rubin (S), stadsbyggnadskommunalråd.

Kontaktperson

Anders Rubin, 0706-36 26 77

(Ärende C7)