Skip to main content

VA SYD, Sydvatten AB och NSVA AB bildar forskningsaktiebolag

Pressmeddelande   •   Feb 27, 2013 15:30 CET

För att bättre klara framtidens utmaningar inom vattentjänstsektorn bildar VA SYD, Sydvatten AB och NSVA AB ett samägt forsknings- och utvecklingsaktiebolag. Med ett gemensamt bolag kan man bland annat skapa kostnadseffektiva lösningar för att bättre utnyttja de olika kompetenser som finns inom organisationerna, öka kunskapstakten och tillgängligheten till internationella forskningsråd. Bolaget blir också en attraktiv, stark och inflytelserik aktör inom VA-forskning och innovation.    

Bolaget ska ägas till lika delar av VA SYD, Sydvatten AB och NSVA AB.     

– Ett gemensamt bolag ger oss möjligheten att undvika dubbelarbete och ta tillvara all den kompetens som finns i organisationerna. Bolaget blir en betydande aktör på marknaden och kan på ett klokt och bra sätt kan ta sig an de framtida utmaningarna, säger Ilmar Reepalu (S), kommunstyrelsens ordförande.

– Bolagen står för utmaningar relaterade till klimatanpassning. Det här är exempel på när politik kan göra konkret skillnad. Genom samverkan mellan tre bolag får vi mycket resultat för liten insats, säger Karolina Skog (MP), kommunalråd med ansvar för framtidens trafik.

Kontaktpersoner

Ilmar Reepalu, 040-34 10 02

Karolina Skog, 0734-26 44 64

Åsa Waldemarsson, pressekreterare, 040-34 11 06

(Ärende 11)