Skip to main content

Vad är lyckoforskning? Föreläsning på Stadsbiblioteket i Malmö

Pressmeddelande   •   Sep 12, 2008 12:49 CEST

Tisdag 16 september kl 15 i Röda rummet

Vad är lyckoforskning? Föreläsning med Bengt Brülde, docent i praktisk filosofi, Göteborgs universitet. Sveriges ledande lycko-forskare. Han har bl a gett ut den första svenska översikten över ämnet, Lycka och lidande (2007) och han är välkänd expertmedverkande i P3-programmet Christer där han står för det välbekanta moraltestet, hittills prövat på ett 100-tal kända svenskar.

Lyckoforskning är ett alltmer uppmärksammat och tvärvetenskapligt ämne. Forskarna försöker kartlägga om människor i olika grupper och i olika länder uppfattar sig som lyckliga och vilka samband det kan finnas mellan upplevelse av lycka och faktorer som levnadsstandard, inkomst, hälsa m m. Bengt Brülde presenterar hur denna forskning går till och berättar om intressanta resultat.

I samarbete med Forskningsnätet Skåne.

Kontakt: Kersti Pullerits, tel 660 8628 el 0733-664987

Bästa hälsningar
Eva Jönsson
Informationssekreterare
E-post: eva.m.jonsson@malmo.se
Tel: 040-660 8602

Bifogade filer

PDF-dokument