Skip to main content

Vad gör din tonåring i midsommar?

Pressmeddelande   •   Jun 16, 2003 11:01 CEST

Förvaltning: Stadskontoret

I dag får alla tonårsföräldrar i Malmö som har barn i åk 7,8 och 9 ett vykort med en midsommarhälsning. Hälsningen är en av flera insatser som görs för att minska ungdomsfylleri och skapa en trygg och trevlig midsommar.

Midsommarhelgen förknippas med mat, dryck och trevligt umgänge men också med fylleri, våld och olyckor. Ofta är det ungdomar som drabbas. Ibland självförvållat, ibland vållat av andra.
Den här midsommaren mobiliserar vi för att försöka förebygga ungdomsfylleri. Några av insatserna som görs är att:
Tullverket skärper gränskontrollen före och under midsommarhelgen.
Polisen gör insatser för att påverka illegal försäljning av alkohol till ungdomar.
Tisdagen innan midsommarafton får alla tonårsföräldrar i Malmö som har barn i åk 7, 8 och 9 ett vykort med budskapet Vad gör din tonåring i midsommar?” Vi hoppas att vykortet kan engagera föräldrar att prata om midsommar och alkohol med sina barn inför midsommarhelgen.
Under midsommarafton finns fältarbetare och trygghetsvärdar på plats i närheten av de vanligaste festplatserna för att skapa en tryggare miljö och göra det lättare för ungdomar att ha trevligt. Samarbetet mellan de resurser som finns ute under helgen kommer förbättras via samordning av Fältgruppen.

- Denna skolavslutning var det närmare 40 vuxna med fältare, nattvandrande föräldrar mfl ute på de vanligaste festplatserna. Det var betydligt fler än förra året och det är vi jätteglada för, det gjorde skillnad. Midsommaren är tuff eftersom det är allmän festhelg och vuxna har sitt eget firande att tänka på. All erfarenhet visar att vuxennärvaro skapar en trevligare stämning och minskar ungdomsfylleri så vi hoppas innerligt på en bra uppslutning med vuxna den här midsommaren säger, Birthe Ingves, fältare som själv kommer arbeta under midsommarafton.


Bakgrunden till insatserna under midsommar är den tobaks-, alkohol och drogförebyggande strategin för Malmö 2002-2010 som antogs av kommunfullmäktige förra året. Trettio konkreta åtgärder skall genomföras de närmsta två åren. En av dessa åtgärder är att planera och genomföra gemensamma insatser vid större helger och händelser i Malmö. En arbetsgrupp med representanter från Malmö stad (fältgruppen, gymnasieskolan, fritidsförvaltningen, socialarbetare för ungdomar, gatukontor, preventionscenter, trygghetsvärdar) Polisområde Malmö och Tullverket har under våren träffats för att planera punktinsatser under större helger i Malmö. Två områden har prioriterats: Ungdomsfylleri som orsakar omfattande problem under midsommarhelgen och Kungsparken som en otrygg och droggenererande mötesplats under sommaren. Även om andra helger som skolavslutning och Malmöfestivalen är "större" så finns det bättre kapacitet att handskas med dessa helger än under midsommarhelgen.


Intresserad av att veta mer om vad tullen, polisen och fältare gör under midsommarhelgen välkommen att kontakta:

Tullverket, Ursula Månsson tel 040-661 3304, 070-350 09 65
Polisen, Lars Soldelid tel 040-203737
Fältgruppen, Birthe Ingves tel 070-626 83 38
Socialarbetare för ungdomar, Annika Weman tel: 070-600 35 36
Trygghetsvärdar, Lars Löfberg tel 040-6680860
Vykortet, Anna Balkfors informatör preventionscenter, folkhälsoenheten 040-341214 eller 0734 232729.


Samlingsmöte
Fredagen den 20 juni kl. 19.00 samlas alla de som skall arbeta under midsommarafton, polis, tull, fältgruppen, socialarbetare för ungdomar, trygghetsvärdar mfl. för att samordna resurserna och ladda inför midsommaraftonen. Media hälsas välkomna dit. För mer information kontakta Birthe Ingves tel 070-626 83 38


Vykortet finns att hämta som pressbild i pressrummet på www.malmo.se