Skip to main content

Vägtrafikbullret minskar i Malmö

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2017 13:20 CET

Enligt senaste kartläggningen minskar vägtrafikbullret i Malmö. Foto: Susanna Gustafsson

Malmö stad har genomfört en ny bullerkartläggning som visar att bullret från vägtrafik minskat sedan förra kartläggningen 2012. En anledning är att andelen tung trafik minskat i kartläggningen 2017.

Innan årets bullerkartläggning har kartläggningar skett 2007 och 2012. Jämfört med bullerkartlaggningen för 2012 har bullernivåerna från vägtrafiken 2017 sjunkit i flera områden.

- Skälet till detta är bland annat att andelen tung trafik är mindre i kartläg­gningen 2017. Dessutom har hastigheten sänkts från 50 km/h till 40 km/h på vägarna innanför Inre Ringvägen, säger Henric Nilsson på miljöförvaltningen.

Antal exponerade från vägbuller över 55 dBA har minska med 5 % i Malmö sedan 2012, eller med ungefär 10 000 personer.

Tågbullret ökar

Tågtrafiken har ökat med 12 % i genomsnitt jämfört med kartläggningen från 2012. Antalet tågbullerexponerade Malmöbor (över 55 dBA) har ökat med 20% (cirka 15 000 personer). På sträckorna Svågertorp – Lernacken och Öster­värn – Fosie by har tågtrafiken nästan fördubblats, och vid sträckan Lockarp – Trelle­borg har den ökat 5 gånger.

- Längs sträckan Östervärn – Fosie by bor många människor, vilket innebär att förändringen i antal exponerade blir stor, förklarar Henric.

Rapporten finns tillgänglig på: http://malmo.se/Bo-bygga--miljo/Miljolaget-i-Malmo/Miljorapporter/Miljo--buller.html?folder=19.5cba257415fdf4a09f5c1e2&sv.url=12.663ce4af1240ed89c73800093271


För mer information, kontakta Henric Nilsson, enhetschef Miljöövervakning och analys, miljöförvaltningen, Malmö stad, 040-34 20 59, 0706-94 20 37, henric.nilsson@malmo.se

Pressmeddelandet utskickat av Anna-Karin Jangmark, kommunikatör miljöfövaltningen Malmö stad, 0729-81 90 40, anna-karin.jangmark@malmo.se