Skip to main content

Välfärdsredovisningen föreslås bli en del av resursfördelningsmodellen

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2011 15:47 CET

Malmö 2011 11 30

Välfärdsredovisningen föreslås ligga till grund för den nya resursfördelningsmodell som håller på att tas fram eftersom det skulle ge en tydligare bild av den sociala utvecklingen i stadsdelarna. Om planerna går i lås kan den nya modellen tas i bruk 2013.

Med den föreslagna modellen ska, precis som med den nuvarande modellen, resurserna fördelas utifrån befolkningens storlek, ålder och levnadsförhållande men resurserna ska också fördelas utifrån välfärdsredovisningen. Välfärds-redovisningen ger en tydlig bild av stadsdelarnas sociala utveckling och genom att använda resultaten som underlag får man en uppfattning om den sociala utvecklingen i Malmö går åt det håll man vill, eller om fördelningen måste förändras. Den sociala strukturen utgår från sju variabler som speglar befolkningens behov av service: utomnordisk bakgrund, disponibel inkomst, sjuk- och aktivitetsersättning, förgymnasial utbildning, arbetslöshet och arbetsmarknadsåtgärder, ensamboende äldre samt förskoleverksamhet.  

Förslaget ska nu skickas på remiss till Malmös tio stadsdelar innan slutligt beslut tas. Med en övergångstid på två år kan den nya modellen tillämpas i budget 2013.

– De sociala orättvisorna i Malmö måste utjämnas och Välfärdsredovisningen är ett bra verktyg för att nå det målet. Att redovisningens resultat nu blir en del av resursfördelningsmodellen är bra för Malmös utveckling och stadens sociala hållbarhet, säger Ilmar Reepalu (S), kommunstyrelsens ordförande.

– Åt var och en efter behov, från var och en efter förmåga! Denna princip ska gälla för den kommunala verksamhetens resursfördelning. Med denna översyn hoppas vi få en än mer träffsäker fördelning av skattepengarna, så att de som behöver resurserna mest också ska få mest, säger Anders Skans (V), gruppledare.

 

Kontaktpersoner

Ilmar Reepalu, 040-34 10 02

Anders Skans, 040-34 10 63

Åsa Waldemarsson, pressekreterare, 040-34 11 06

 

(Ärende 8)