Skip to main content

Världsdagen för psykisk hälsa

Pressmeddelande   •   Okt 07, 2010 07:45 CEST

Lördagen den 9 oktober arrangeras en informationsdag för att öka förståelse för psykisk ohälsa. Bland andra kommer den nu aktuella författaren och journalisten Arvid Lagercrantz och berättar om sitt liv och sin bok. Lisa Frick är socionom och har diagnosen ADHD. Lisa kommer att berätta om sitt liv som yrkeskvinna och mamma. Föreningarna RSMH, SPES, OCD-föreningen ANANKE, Fontänhuset med flera har bokbord och berättar om sin verksamhet.

Världsdagen för psykisk hälsa uppmärksammas på olika sätt världen över.

- Psykisk ohälsa kan drabba vem som helst, även dig och dina närmaste, på olika sätt, säger Annette Skog från Lokalt Forum. Vi vill med denna manifestation visa att samverkan är mycket viktigt om man ska kunna förbättra situationen för de som är berörda, fortsätter Annette Skog.

I Malmö finns ett nätverk, Lokalt Forum, med representanter från olika patient- brukar- och anhörigföreningar i Malmö. Lokalt Forums mål är bland annat att motverka nedvärdering och utanförskap, öka rätten till medbestämmande över sin vård och rehabilitering, verka för bättre bemötande och också utbyta kunskaper och erfarenheter mellan organisationer.

- Vi måste våga mötas, prata och förändra attityder för att förbättra villkoren för personer med psykisk ohälsa, säger Carina Lindkvist, psykiatrisamordnare i Malmö stad.

Tid och plats
Tid: Lördag den 9 oktober kl 11-15.
Plats: Gustav Adolfs torg, Malmö.

Medverkande:
○ Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunalråd (S).
○ Arvid Lagercrantz, journalist/författare. Har precis kommit ut med boken ”Mitt galna liv”.
○ Lisa Frick, socionom. Lisa har diagnosen ADHD. Lisa berättar om sitt liv, hennes olika yrkesuppdrag och hur det är att vara mamma till en son med diagnoserna ADHD, Aspergers syndrom och Tourettes syndrom.
○ RSMH, SPES, OCD-föreningen ANANKE, Fontänhuset med flera berättar om sin verksamhet. Varje organisation är representerade med eget bokbord.

Arrangörer är Lokalt forum Malmö med stöd av Malmö stad och Malmöpsykiatrin. 

Moderator: Agneta Nordin, frilansjournalist.

Kontaktpersoner
Lokalt Forum: Annette Skog, telefon 0709-22 02 29, E-post: annette.skog@ocdforeningen.se

Malmö stad: Carina Lindkvist, psykiatrisamordnare, telefon 0703-474083, E-post: carina.lindkvist@malmo.se

Dessa föreningar ingår idag i Lokalt Forum:
Attention Malmö (intresseorganisation för människor med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar).
Fontänhuset i Malmö (förening för att stärka social kompetens och arbetsförmåga för personer som har varit i kontakt med psykiatrin).
LIBRA (stödföreningen för personer med depressionssjukdomar och deras anhöriga).
OCD-föreningen ANANKE i Malmö (stöd till personer med tvångssyndrom och deras närstående).
RSMH i Malmö (riksförbundet för social och mental hälsa).
SPES (riksförbundet för suicid prevention och efterlevandes stöd).
Lokalt forum är knutet till Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH).

Länkar:
NSPH - Nationell samverkan för psykisk hälsa, http://www.nsph.se/

WHO – world health organization, www.who.int/mediacentre/events/annual/world_mental_health_day/en/