Skip to main content

Värnhemsskolans personal i möte om trygghet och arbetsmiljö

Pressmeddelande   •   Nov 21, 2016 10:54 CET

På måndagen samlades personal och ledning på Värnhemsskolan och Startskolan för att förbereda att på ett bra sätt ta emot de 1300 eleverna på tisdagen.

- Vi beklagar att vi håller stängt i dag, men vi behöver samla oss i en strategi för att arbeta på kort och lång sikt med trygghet och god arbetsmiljö på våra skolor, säger Johan Ahlström, rektor för Startskolan.

Efter bråket på skolan i fredags kommer 15 elever att stängas av, under en vecka. Skolorna gör under tiden en egen utredning, parallellt med polisens, för att utröna vad som hänt och varför. Även elevhälsan är inkopplad.

- Skolan är en del av samhället. Vi lever och verkar i en globaliserad värld och de konflikthärdar som uppstår, speglas också i skolorna. Där måste vi arbeta för att skolan ska vara en fredad zon för såväl elever som för personal, säger förvaltningsdirektör Eva Ahlgren.

-  Vi vet också att stråket mellan Värnhemsstorget och Amiralsgatan är belastat med kriminalitet, vilket är polisens ansvar, men som förstås påverkar oss, tillägger hon.

Från och med onsdag kommer eleverna att krävas på skollegitimation för att släppas in på skolan. Obehöriga kommer att avvisas. Elever som inte deltar på sina schemalagde lektioner kommer också att avvisas från skolan.

Skolan kommer även att använda färre men bevakade entréer.

För mer information kontakta:

Johan Ahlström: 0723- 53 74 82, rektor Startskolan

Edward Jensinger: 0708 21 57 47 , gymnasiechef, Malmö stad