Skip to main content

Västra hamnen först ut med att testa framtidens transporter

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2017 15:06 CEST

Cykelpick nick i Västra hamnen, foto: Christiaan Dirksen

Västra hamnen är den första stadsdelen i Malmö som testar framtidens transporter utifrån Malmö stads nya trafik- och mobilitetsplan. När Malmö växer och blir tätare behöver vi använda stadens utrymme på ett mer hållbart och smartare sätt. Genom kampanjen Mobility challenge från den 16 till den 23 oktober testas hur människor tar sig till och från sin bostad eller arbetsplats i Västra hamnen.


Välkommen på uppstart för testet den 9 oktober klockan 15-17. Då samlas Västra hamnens ekonomiska förening i Vagnsverkstaden på Stora Varvsgatan 14 för att inspireras, prata om utmaningen och kopplar samman team som vill delta.

Västra hamnen har kommit halvvägs i sin utbyggnad. Idag jobbar och bor cirka 20 000 människor Västra hamnen. När den är färdig kring 2035 blir summan cirka 40 000. Det kommer att ställas höga krav på pendlare inom och utanför Malmö att ta sig till, från och inom Västra hamnen på ett smart och hållbart sätt. Malmö växer snabbt. Antalet Malmöbor är upp emot 400 000 år 2030. Översiktsplanen slår fast att Malmö ska bli en tät, grön och blandad stad inom Yttre ringvägen och det gör att vi i framtiden måste samsas än mer om utrymmet i staden. Vi måste helt enkelt skapa mer Malmö åt fler.

Mobility Challenge handlar inte om en bilfri dag, utan om hur vi använder stadens utrymme för transporter och mobilitet.Bilar kommer även i framtiden vara ett transportsätt i staden. Målet i Malmö stads trafik- och mobilitetsplan är att antalet bilar inte ska öka i staden till 2030, trots att vi blir så pass många fler Malmöbor. Därför vill Malmö stad i samarbete med föreningen ”Västra hamnen – Have it all” testa beteende och inhämta ny kunskap om hur människor kan ta sig till och från sin bostad eller arbetsplats i Västra Hamnen.

En ny Malmöexpressen mellan Lindängen och Västra hamnen är på plats om drygt två år. Malmö stad planerar också att bygga två nya broar för gång-, cykel- och busstrafik till och från Västra hamnen. Men funderingar kring hur vi transporterar oss behöver inte vänta på infrastrukturen.

- Den här typen av initiativ tvingar oss var och en att fundera över våra vanor. Jag ser fram mot ytterligare tankar kring hur vi gör det mer attraktivt att välja färdsätt som inte tär på vårt klimat. Det är genom att locka Malmöbor och pendlare som bor utanför Malmö till dessa val som vi når hållbarhet på riktigt, säger Andreas Schönström (S), kommunalråd med ansvar för teknik och miljö.

- Barn och vuxna i Malmö ska kunna andas ren luft, slippa ohälsosamt buller och kunna röra sig säkert i sin stad. Genom att inte låta biltrafiken öka får vi plats med fler arbetsplatser, bostäder och parker istället för rondeller, flerfiliga vägar och parkeringsplatser. Med den här kampanjen visar vi tillsammans med de boende och företagen i Västra hamnen hur det går att resa klimatsmart, snabbt och bekvämt istället för med bil, säger Märta Stenevi (MP), kommunalråd för stadsbyggnad och service.

Läs mer om kampanjen på www.vastrahamnen.se/mobility-challenge och om Malmö stads långsiktiga målstyrning av trafiken på www.malmo.se/tromp.

Kontaktinformation:

Andreas Schönström 040 – 34 10 16

Märta Stenevi 040 – 34 36 57

Daniel Stjernfeldt, initiativtagare till Mobility Challenge på Gatukontoret: 0709 – 34 21 80.

Helena Paulsson, ÅF och ordförande i föreningen ”Västra hamnen – Have it all”: 0722 – 47 33 08.

Hitta till Vagnsverkstaden på Stora Varvsgatan 14:
https://www.google.com/maps?q=Stora+Varvsgatan+14,+211+19+Malm%C3%B6,+Sweden