This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Växthuseffekten värmer inglasat hus

Pressmeddelande -

Växthuseffekten värmer inglasat hus

Ett inglasat tegelhus drar nytta av växthuseffekten i ett nytt experiment på Sege park. Den uppvärmda luften mellan hus- och glasvägg används för inomhusvärmen och leder till lägre uppvärmningskostnader.

Sege park är området som just nu håller på att förändras till framtidens ekostad. Om bo01 var framtiden år 2000 är Sege park framtiden år 2020. Med stora integrerade solanläggningar och alternativa metoder för uppvärmning prövas nya metoder för att spara på naturen. Anders Hultgren, affärsområdeschef på stadsfastigheter, serviceförvaltningen, berättar:

 - Tanken är att glaset ska fungera som en sluten termos där luften regleras automatiskt. Styrutrustningen känner av om det är för varmt eller för kallt och flyttar luften därefter, dels mellan olika områden runt huset, dels till en värmeväxlare för uppvärmning av innerluften. Beroende på temperaturen kan man välja var luften ska komma ifrån.

Inglasningen av huset bevarar även den befintliga fasaden som har antikvariskt värde, säger Hultgren.

Utvärderingsobjekt
Testanläggningen som är det första i sitt slag är tänkt att användas som ett utvärderingsobjekt. Just nu letar stadsfastigheter efter någon som är intresserad av att studera anläggningen. Tanken är att det inglasade huset ska utvärderas ur både energi- och ekonomisk synpunkt. Huset beräknas vara klart till sommaren 2011.

 

Mer information:

Anders Hultgren, affärsområdeschef: anders.hultgren@malmo.se 040 341 834

Hamin Mousavi, informatör, hamin.mousavi@malmo.se 0733 27 66 39

Ämnen

RegionerPresskontakt

Relaterat material