Skip to main content

Validering av yrkeskunskaper leder till jobb

Pressmeddelande   •   Jun 27, 2013 14:02 CEST

För de som till exempel har erfarenheter från arbetslivet men saknar betyg och dokumentation är en nyligen genomförd undersökning en inspirerande morot. Gör en validering och öka dina chanser till att få jobb.

På Vägledningscentrum i Malmö samordnas valideringen för en mängd yrken. Nyligen kontaktades personer som under våren 2012 validerat inom yrkesområdet undersköterska och barnskötare. Av de 31 undersköterskevalidanderna har alla utom två just nu jobb inom yrket. En av de två som inte arbetar studerar och den andra är föräldraledig. Under samma period validerade 29 personer inom yrkesområdet barnskötare. Av dessa har 23 jobb, en är studerande, två är föräldralediga och tre arbetslösa.

Fakta:

Med en validering kan de som skaffat sig kunskaper utanför det formella utbildningssystemet få sina kunskaper bedömda och dokumenterade. Vid en validering kartlägger man först tidigare yrkeserfarenheter, utbildningar samt övriga meriter. Därefter genomförs praktiska och teoretiska bedömningar utifrån det program man tänkt validera inom. Efter avslutad validering erhålls betyg och/eller ett valideringsintyg som beskriver aktuella yrkesfärdigheter.

Validering inom yrkesområdena undersköterska och barnskötare tar åtta veckor. Efter dessa är det vanligt att validanden kompletterar med en utbildning. Att läsa in dessa utbildningar inom den ordinarie vuxenutbildningen tar mellan 50 och 60 veckors heltidsstudier. Läs mer om validering på www.malmo.se/vagledningscentrum

Kontaktpersoner: Annika Skörvald, samordnare validering, 040-342984 eller Anette Stoltz, chef Vägledningscentrum, 040-344969,