Skip to main content

Vapnen måste bort från Malmös gator och de kriminella gängen måste jagas ut ur Malmö och Sverige!

Pressmeddelande   •   Sep 14, 2010 19:58 CEST

Alla polisens krafter måste samlas för att jaga bort gängen från Malmö och Sverige och få bort de illegala vapnen från gatorna. Polisen måste både få tillräckliga resurser och kraftigare lagliga verktyg. 

Det krävde kommunstyrens ordförande Ilmar Reepalu (S) vid en debatt på tisdagskvällen i Lindängen. Kraven kommer han att upprepa när kommunstyrelsens presidium i Malmö, som förutom Ilmar Reepalu består av Anja Sonesson (M) och Katrin Stjernfeldt-Jammeh (S), imorgon på förmiddagen sammanträder med den högsta polisledningen i Malmö.

- Det viktigaste är att få bort alla illegala vapen från gatorna. Då behövs kraftigt höjda straff för den som påträffas med illegala vapen. Första steget är att fler vapenbrott blir grova och kan ge fyra års fängelse. Där finns det ett färdigt lagförslag som har legat på justitieminister Beatrice Asks bord i sju månader utan att någonting har hänt. En ny lag måste komma fram med expressfart! Nästa steg är att skärpa vapenlagstiftningen. Allt det här kan man kombinera med en vapenamnesti. Samtidigt behövs en kraftig mobilisering där alla nödvändiga resurser och specialister sätts in i en gemensam organisation för att med full kraft slå ned mot den grova organiserade brottsligheten, säger Ilmar Reepalu.

- Justitiedepartementet har duttat runt med små åtgärder som inte fungerat. Det behövs krafttag på samma sätt som man gjorde i ”Operation Alcatraz” när man 2007 punktbevakade och störde ut de hundra mest brottsbelastade personerna inom den organiserade brottsligheten i Sverige. Vi läser dagligen om skjutningar i Stockholm, Göteborg, Helsingborg, Landskrona och Malmö. Varför får man fortsätta från gängens sida? Det är totalt oacceptabelt med en sådan flathet från regeringen och polisen. Jag kräver omedelbart en riktig mobilisering mot den organiserade brottsligheten, säger Ilmar Reepalu.

- Polisen måste dessutom samarbeta tätt med Skatteverket, Kronofogden, Försäkringskassan, miljöförvaltningen och andra myndigheter. Det är slagen mot plånboken som svider mest för de här individerna och det måste vara omöjligt för kriminella att till exempel ha en klubblokal, säger Ilmar Reepalu.

- Den som tillhör ett kriminellt gäng i Malmö, ska inte få en stunds ro, avslutar Ilmar Reepalu.

Kontaktpersoner:

Ilmar Reepalu 0705 - 14 02 91

Julia Janiec, stabschef, 0705 - 97 07 47

Åsa Waldemarsson, pressekreterare, 040 - 34 11 06