Skip to main content

Vattenparkens första del har fått klartecken

Pressmeddelande   •   Sep 14, 2010 14:51 CEST

En park med fontäner, vattenkanal, körsbärsträd och suggestiv ljussättning kommer att växa fram vid citytunnelstationen och vattentornet i Hyllie. Här ska också skolelever på ett lekfullt sätt få lära sig om vattnets viktiga roll i samhället. Det är Vattenparken som nu ska börja ta form. Tekniska nämnden har idag beslutat att första etappen ska börja byggas.

VA Syd och Malmö stad har gemensamt utvecklat ett program för parken. Parken kommer att vara allmän, men ska dessutom fungera som en ”pedagogisk vattenpark” och, via VA Syds insatser, rikta sig till stadens grundskolor. På ett antal pedagogiska punkter i parken kommer man att på ett lekfullt sätt lära sig mer om vattnets viktiga roll i samhället. 

– Med läget alldeles intill Hyllie station kommer Hyllie Vattenpark att få en mycket central roll i den nya stadsdelen, säger Emmanuel Morfiadakis, ordförande i tekniska nämnden.

Etapp 1 startar med Körsbärsdalen, skog och damm
Hyllie Vattenpark ska byggas i flera etapper. Idag har tekniska nämnden beslutat uppdra åt gatukontoret att genomföra etapp 1.

Denna etapp består av den del av parken som ska ligga norr om järnvägsspåren. Här blir det till största delen en traditionell parkanläggning med träd och gräsklädda kullar. Parkens vattentema blir mer tydligt i etapp 2, som kommer att innehålla vatten i form av fontäner och en lång vattenkanal.

Parkens norra del består av ett gräslandskap med formstarka, runda kullar. Cirka 130 körsbärsträd planteras över den böljande gräsytan. När det bli mörkt förvandlas körsbärsträden till en sagoskog genom ljussättning i olika färger. Genom en liten skog leder spångar fram till en liten damm i parkens nordöstra hörn. Här kan kommer livet i dammen att kunna studeras och man kommer att kunna håva efter smådjur.

Kontakt: Emmanuel Morfiadakis, tekniska nämndens ordförande, tel 0708-34 31 12.