Skip to main content

Ventilationen i nio Malmöskolor åtgärdas

Pressmeddelande   •   Dec 07, 2015 11:35 CET

Många av Malmös grundskolor är över femtio år gamla och en del av ventilationsanläggningarna har kvar en standard enligt de byggregler som gällde när de byggdes. Nu är planeringen igång för att åtgärda de skolor i Malmö som har självdragsventilation.

Av Malmös drygt sjuttio kommunala grundskolor har nio skolor helt eller delvis självdragssystem, det vill säga ventilation utan mekaniska fläktar. Självdraget blir sällan så kraftigt att det helt uppfyller dagens krav på luftomsättning. Dessa skolor kommer nu att åtgärdas med start 2016.

De skolor som kommer åtgärdas först är Pildammsskolan, Klagshamnsskolan, Linnéskolan och Karl Johansskolan.

Övriga skolor som omfattas är Bergaskolan, Fridhemsskolan, Bunkefloskolan, Bulltoftaskolan och Ängsslättsskolan.

- Nu har vi gjort en första prioritering bland våra grundskolor och detta inleder vårt långsiktiga och systematiska arbete med att säkra god inomhusmiljö. Nu tar vi ett helhetsgrepp i ventilationsfrågan, säger Jenny Groothuis enhetschef Stadsfastigheter och Nedim Burić, enhetschef grundskoleförvaltningen.

Renoveringen planeras att pågå under totalt 3–4 år.


Mer information hittar du här:

http://malmo.se/Forskola--utbildning/Grundskola/Halsa-och-fritid/Luft-och-ventilation.html


För mer information:
Jenny Groothuis, enhetschef Stadsfastigheter
jenny.groothuis@malmo.se, tel: 0709-788219

Nedim Buric, enhetschef grundskoleförvaltningen
Nedim.Buric@malmo.se, tel 0732-330934


Utsänt av:
Kajsa Sigvardsson, pressansvarig grundskoleförvaltningen, 0708- 80 94 51