Skip to main content

Vetenskapsakademien prisar Malmölärare

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2007 16:18 CET

Två gymnasielärare i Malmö tilldelas Vetenskapsakademiens stora lärarpris. Per Andersson, Pauli gymnasium, får fysikpriset och Lena Lundquist, Malmö Borgarskola, får priset i biologiklassen. De belönas för sin förmåga att engagera eleverna.


Ingvar Lindqvistpriset är en årlig utmärkelse som tilldelas lärare ”för entusiasm, nya idéer och engagerat arbete som väcker e levernas intresse”. Priset delas ut i fyra klasser – matematik, fysik, kemi och biologi – och hälften av årets pristagare är från Malmö. Prissumman är på 25 000 kr personligen och 20 000 kr till respektive skola.

Per Andersson är lärare i fysik och matematik på nya Pauli gymnasium. Han ”har ett genuint intresse för alla elever – starka som svaga. Den skicklighet han visat i att individanpassa undervisningen har lett till att många elever har uppnått väsentligt förbättrade resultat. Han har e n fantastisk förmåga att generera intresse och entusiasm för fysik hos sina elever, men också bland lärarkollegor. Genom imponerande ämneskompetens och strukturerade metoder samt genom att vara idérik och stimulerande får han andra att fånga upp och utveckla hans idéer.”

Lena Lundquist undervisar i biologi och naturkunskap på Malmö Borgarskola. Enligt Kungliga Vetenskapsakademiens motivering lyckas hon ”inspirera genom utåtblickande initiativ på såväl nationell som internationell nivå. Hennes elever tränas både teoretiskt och experimentellt genom samverkan med lärare och forskare på högskolan. Lena har dessutom med stor framgång engagerat sig och sina elever i internationella projekt såsom Biologiolympiaden och det IT-baserade miljöprojektet Young Masters Programme.”

Övriga pristagare är Bengt Edvinsson, Fredriksdalsskolan i Lidköping (matematik) och Ola Nordqvist, Polhemsgymnasiet i Göteborg (kemi).

För ytterligare information se Vetenskapsakademiens webbplats www.kva.se


Malmö den 15 februari 2007

Vänligen

Pia Oredsson
Informationschef