Skip to main content

– Vi tar Socialstyrelsens kritik på stort allvar

Pressmeddelande   •   Sep 03, 2010 15:18 CEST

Hyllie stadsdelsförvaltning beklagar det som har inträffat och har stor förståelse för de upprörda känslor som väckts i samband med rapporteringen om otillåtna tvångsåtgärder på ett LSS-boende i stadsdelen.

– Vi tar Socialstyrelsens kritik på stort allvar. Vi har en dialog med Socialstyrelsen och kommer att redovisa till dem vilka åtgärder vi redan har genomfört och kommer att genomföra, för att ytterligare förbättra situationen för personen, säger Siv Jensen, chef vård och omsorg i Hyllie.

Vård och omsorg i Hyllie använder inte ”schemalagda bindningar”. Vi gör det varken nu eller innan det aktuella ärendet blev uppmärksammat. En tidlista som används i samband med skyddsåtgärder är till för dokumentation, uppföljning och för att få kontroll över att missbruk inte sker.

Alltid den enskildes bästa i åtanke
– Det är viktigt att säga att vår personal alltid arbetar med den enskildes bästa i åtanke. Det är ingen som har agerat med något annat utgångsläge och vi har stort förtroende för vår personal.
Vi i ledningen är ansvariga för att brister i lagens mening har förekommit i vården av den aktuella personen. Vi gör nu allt för att förbättra situationen, påtalar Siv Jensen.

Bakgrund
Kring årsskiftet gjordes två anmälningar enligt lex Sarah till Socialstyrelsen. De inkom till Socialstyrelsen 22 december 2009 och 20 januari 2010. Anmälan rör ett LSS-boende i stadsdelen Hyllie. Enligt påföljande beslut från Socialstyrelsen den 30 augusti 2010, riktas kritik mot Hyllie stadsdelsfullmäktige med anledning av otillåten tvångsåtgärd, och alltför stort antal boende vid en LSS-bostad.

Kontakt
Siv Jensen
Vård och omsorgschef, Hyllie stadsdelsförvaltning
040-34 71 12
0702 -39 71 12

Anna Vroland
Kommunikationschef, Hyllie stadsdelsförvaltning
0766-23 78 21