Skip to main content

Viktiga beslut för en framtida spårväg i Malmö

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2013 16:10 CET

Spårväg mellan Lindängen, Västra Hamnen och Stenkällan är ett steg närmare verklighet. På onsdagen godkände tekniska nämnden förstudien och planprogrammet. Studien har tagits fram tillsammas med Malmöbor som under våren kunnat säga sitt om framtidens kollektivtrafik på evenemang som arrangerats på Gustav Adolfs torg, Lindängen Centrum. Rosengårds centrum och Mobilia.

Syftet har varit att undersöka möjligheterna och förutsättningarna för att införa spårväg på sträckan Rosengård – Västra Hamnen - Lindängen. Man har bland annat tittat på vilka gator som kan vara aktuella för spårväg och vilka konsekvenser det kan få. Behovet av en miljövänlig och kapacitetsstark kollektivtrafik i Malmö ökar hela tiden och spårvägar är ett bra alternativ.

Fortsatt beslutades att fördjupade utredningar som föregår detaljplaner ska göras kring finansiering, fördjupade nyttor om spårvägens påverkan på sociala frågor och stadsutveckling.

Ärendet ska nu skickas vidare till kommunstyrelsen.

– När Malmö växer börjar vi nå till gränsen då bussystemet inte längre ensamt kan täcka resebehoven. Då är spårvagnar är ett effektivt alternativ för att knyta samman Malmö och göra det mer socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart. När vi nu går vidare med att konkretisera planerna blir behovet av statliga satsningar för att utveckla kollektivtrafiken allt mer aktuellt, säger Milan Obradovic (S), kommunalråd och tekniska nämndens ordförande.  

– Förstudien är en milstolpe i arbetet med att introducera spårvagn i Malmö. Nästa steg blir att på detaljerad nivå se hur spårvagn kan skapa förtätning och goda handelsstråk, säger Karolina Skog (MP), kommunalråd och vice ordförande i tekniska nämnden.

Kontaktpersoner

Milan Obradovic, 0708-41 72 37
Karolina Skog, 0734-26 44 64

(Ärende 31)