Skip to main content

Vinnarna av Malmö stads mångfalds- och jämställdhetspris 2011 utsedda!

Pressmeddelande   •   Dec 19, 2011 11:03 CET

Malmö stad utlyser varje år belöningar för goda insatser som bidrar till mångfald och jämställdhet. Priset delas ut för att uppmärksamma goda exempel i arbetet för en integrerad och jämställd stad. En stad där alla är delaktiga, respekterade och trygga. Priset ska inspirera andra att ta efter och utveckla aktiviteter i samma syfte.

Pris utdelas till två kategorier pristagare:

  • Pris nr 1 - 30 000 kronor till en enskild person, grupp, förening, institution, kommunal verksamhet eller annan som engagerar sig och kan visa ett gott exempel på arbete för ökad mångfald och goda etniska relationer i Malmö.
  • Pris nr 2 - 30 000 kronor till en enskild person, grupp, förening, institution, kommunal verksamhet eller annan som engagerar sig och kan visa ett gott exempel på arbete för att skapa förutsättningar för hållbar och långsiktig jämställdhet mellan kvinnor och män.

Pressen kan träffa alla pristagare i Rådhuset, Storttorget 1, den 21 december 2011 kl. 12.30 eller direkt efter prisutdelningen.

För mer information kontakta Andreas Konstantinides
tel. 040-343463, e-mail: andreas.konstantinides@malmo.se