Skip to main content

Yalla Trappan skalar upp och blir kunskapscenter

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2016 06:01 CET

Yalla trappan skalas upp och blir samtidigt ett kunskapscenter för andra kommuner. Satsningen blir möjlig tack vare en medfinansiering av Europeiska socialfonden med 20 miljoner under tre år. Yalla Sofielund riktar sig till 220 Malmöbor som idag står långt ifrån arbetsmarknaden. Här ska skapas nya arbetsintegrerande sociala företag* för att öka möjligheter till praktik och förhoppningsvis ett framtida jobb i samarbete med näringslivet, myndigheter och den idéburna sektorn.

Som stöd i arbetet till projektägaren, Stadsområdesförvaltning Innerstaden, finns en mängd samarbetspartner; Fastighetsägare BID Sofielund, Arbetsförmedlingen, ABF, Yalla Trappan, Stadsområdena i Malmö, Näringslivskontoret, Coompanion, Romskt Informations och Kunskapscenter, Furuboda Arbetsmarknad, Ikea, Stadsmissionen, Herbert Felix Institutet m fl.

Den 1 februari drar verksamheten igång med rekrytering av medarbetare och deltagare. Lokalerna på Nobelvägen 23 har redan börjar fyllas. Först på plats är Open Skåne, Somali Information and Business Centre och Yalla Trappans ateljé.

- Det här är en unik möjlighet i samarbetet mellan Yalla Trappan och staden. Vi får chansen att tillsammans med den idéburna sektorn och näringslivet skala upp en lyckad verksamhet till nya delar av staden, säger Hjalmar Falck, utvecklingsledare för Malmö stad/Innerstaden samt Fastighetsägare BID Sofielund.

Yalla Trappan är ett väl etablerat varumärke i Malmö och ett lyckat exempel på arbetsintegrerande sociala företag både nationellt och internationellt. Samverkansparter i det nya projektet är Eslövs kommun, Svalövs kommun och Lunds socialförvaltning som är med för att lära sig modellen genom det nya kunskapscentrat.

- Vi sitter på bred kunskap hur man lyckas med arbetsintegrering och att skapa sociala företag. Att använda denna modell innebär en spännande möjlighet både för Malmö och för andra, säger Christina Merker-Siesjö, ordförande i Yalla Trappan.

- Den här formen av kunskapsallianser är helt i linje med Malmökommissionens rekommendationer. En lyckad metod för att Malmöbor som står långt från arbetsmarknaden ska få möjlighet till självförsörjning, säger Andreas Konstantinidis, planeringssekreterare på Näringslivskontoret.

Kontakter

Christina Merker-Siesjö, Yalla Trappan, 070-335 24 11

Hjalmar Falck, Malmö stad/Innerstaden & Fastighetsägare BID Sofielund 040-34 57 50

Andreas Konstantinidis, Näringslivskontoret, 070-328 59 50

Lena Pripp, Stadsområde Innerstaden, 040-34 64 43

Lena Englund, kommunikatör, stadskontoret, 0702-447095, lena.englund@malmo.se

*Arbetsintegrerande sociala företag är företag som driver näringsverksamhet:

  • Med övergripande ändamål att integrera människor som har stora svårigheter att få och/eller behålla ett arbete, i arbetsliv och samhälle. - Det innebär att företagen försöker skapa nya arbetstillfällen men också att man erbjuder arbetsträning, rehabilitering mm för att de som deltar i verksamheten ska kunna få arbete hos andra arbetsgivare.
  • Som skapar delaktighet för medarbetarna genom ägande, avtal eller på annat väl dokumenterat sätt. - Det kan innebära att företaget drivs som ett arbetskooperativ men kan också innebära att företagets verksamhet organiseras så att alla kan ta del i beslut om företaget och om sin egen utveckling.
  • Som i huvudsak återinvesterar sina vinster i den egna eller liknade verksamheter. - Det innebär vanligen att vinster (överskott) används till att anställa fler, utveckla verksamheten, erbjuda kompetensutveckling eller för att utveckla nya sociala företag.
  • Som är organisatoriskt fristående från offentlig verksamhet. - Det innebär att företaget inte har ägare som är kommuner eller andra offentligt ägda organisationer.

Det finns inte något särskilt regelverk eller någon särskild företagsform för arbetsintegrerande sociala företag.

Regeringen fattade dock beslut om en handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag den 22 april 2010, där man hänvisade till definitionen ovan.


Bifogade filer

PDF-dokument