Skip to main content

Dokument 2 träffar

Plan för LSS-verksamheten i Malmö stad

Plan för LSS-verksamheten i Malmö stad

Dokument   •   2011-04-14 07:55 CEST

För att förbättra kvaliteten inom LSS-verksamheterna har Malmö stad tagit fram en plan. LSS-planens syfte är att förklara de lagar och styrdokument som gäller inom LSS-området, samt att fastställa politiska mål för verksamheten. Planen innehåller även inriktnings- och effektmål, som kommer följas upp årligen.

Rapport för basmätning av LSS-verksamhet

Rapport för basmätning av LSS-verksamhet

Dokument   •   2011-04-14 07:55 CEST

Basmätningen för LSS-verksamheterna. Den ligger till grund för uppföljningen av inriktnings- och effektmålen i LSS-planen för Malmö stad. Enkät har gått ut till chefer och medarbetare, samt fokusgrupper med brukare har genomförts. Det är ett banbrytande sätt att arbeta med kvalitetsutveckling inom LSS. Den är den första av sitt slag i landet. LSS-planen ska följas upp årligen.