Skip to main content

Så farlig är din lokal!

Pressmeddelande   •   Okt 09, 2012 09:30 CEST

Farliga utrymningsvägar i offentliga lokaler är väldigt vanligt, speciellt i byggnader som är konstruerade på -60, -70 och 80-talet. -Som nödbelysningsföretag så ser vi dagligen farliga lokaler där riktlinjerna kring brandskydd inte följs, säger Håkan Lundström, försäljningschef Belysning hos Malux Sweden AB.

De farligaste offentliga lokalerna är aulor och sportanläggningar! Nyproduktion följer bestämmelserna, men det är underhållet i de äldre fastigheterna som i vissa fall är mycket bristfälligt.

Kommunerna skulle behöva ta ansvar för utrymningsplanerna. Som medlem i FSN, Föreningen Säkerhet genom Nödbelysning deltar Malux aktivt i arbetet med att göra offentliga lokaler säkrare. FSN är remissinstans till Arbetsmiljöverket, Boverket, Räddningsverket, Elsäkerhetsverket samt fler andra organisationer.  

Underhåll och dokumentation av nödbelysning ska skötas av fastighetsägaren! Fastighetsägaren ansvarar för utrymningsplanen, och i läget med sportanläggningar och aulor så är det oftast kommunen som bär ansvaret för underhållet. Det finns ett antal regler att förhålla sig till som fastighetsägare eller operativt ansvarig på ett företag och två av dem är att dokumentera och underhålla nödbelysningen. - Först när det händer något, som t.ex. en skolbrand så blir det en förändring på det eftersatta underhållet, ska det vara så?, frågar sig Håkan Lundström.

Efterlysande skyltar är inte tillräckligt, rekommenderande bolag som Brandskyddsmyndigheterna borde ge förslag på genomlysta skyltar. Luminansen (skyltarnas ljusintensitet per ytenhet, candela), ska helst överstiga 11 cd/m² på den gröna ytan för en hänvisningsarmatur, det är något som vi på Malux rekommenderar.

Varje år besöker vi 100-tals offentliga lokaler och vi ser precis var säkerheten är som sämst. -Ibland saknas upplysta nödbelysningsskyltar helt och hållet i utrymningsvägarna, avslutar Håkan Lundström på  Malux.

_________________________________________________________________

Standard för nödbelysning (SS-EN 1838)
Denna standard specificerar ljuskrav för nödbelysningssystem installerade i fastigheter eller på platser där sådana system erfordras. Den är främst tillämplig för platser där allmänhet eller anställda har tillträde.

Vårt huvudkontor och lager ligger i Örnsköldsvik. Geografiskt finns Malux nära till hands genom våra kontor i Göteborg, Stockholm, Malmö och Kalmar. Vi garanterar god leveranskapacitet som uppfyller era önskemål. Vi är certifierade enligt ISO 9001. Kontakta oss på Malux! Vxl. 0660-292900 eller info@malux.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy