Informationsträff om Mariestad kommuns nya särskilda boende Alen

Pressmeddelanden   •   Aug 16, 2018 15:53 CEST

För att möta den demografiska förändring som sker med allt fler äldre personer i kommunen har ett nytt särskilt boende byggts i Mariestads kommun. Den 30 augusti bjuds pensionärsföreningarna och lokalpress in till ett informationsmöte med lägenhetsvisning.

Eldningsförbud utökas

Pressmeddelanden   •   Jul 19, 2018 09:34 CEST

På grund av torra marker utökas rådande eldningsförbud till att även omfatta grillning vid fasta grillplatser. All eldning och grillning utomhus är förbjuden.

Bevattningsförbud i Mariestad

Pressmeddelanden   •   Jul 17, 2018 11:18 CEST

På grund av den varma och torra perioden har grundvattennivåerna minskat samtidigt som vattenförbrukningen ökat markant. För att kunna säkerställa leverans av dricksvatten inför Mariestads kommun bevattningsförbud.

Statliga jobb centraliseras - Mariestads kommun protesterar till regeringen

Pressmeddelanden   •   Jul 10, 2018 08:22 CEST

Enligt uppgift planerar Migrationsverket flytt av verksamhet från Mariestad till närliggande större ort Skövde. Mariestads kommun skickar protest till regeringen och begär möte med ansvarig minister och Migrationsverket.

Mariestad presenterade pionjär satsning med solenergi och vätgas vid Almedalsseminarium

Pressmeddelanden   •   Jul 04, 2018 14:42 CEST

Under två dagar på Vätgasarenan vid årets Almedalsvecka, har det diskuterats nya energisystemlösningar med vätgas och bränslecellsteknik i fokus. Mariestad har tydligt positionerat sig som en plats i Sverige där man går från ord till handling, genom att visa på hur kreativa energisystem kan bli en katalysator för lokal utveckling.

Ny e-tjänst för enklare ansökan av försörjningsstöd

Pressmeddelanden   •   Jun 29, 2018 13:04 CEST

Mariestads kommun lanserar nu ännu en digital tjänst på mariestad.se. Nu kan du som ska söka försörjningsstöd enkelt göra det digitalt, via en e-tjänst och sedan följa ditt ärende samt få snabb återkoppling vid beslut och utbetalningar. E-tjänsten är en del av en helt ny, förenklad arbetsprocess för handläggning av försörjningsstöd.

Tjänsten bygger på att den sökande fyller i sin ansökan digitalt via nätet. Sedan sker återkoppling vid beslut via sms och e-post. Den sökande kan när som helst logga in och se status i sitt ärende, när beslut tas och när utbetalning av försörjningsstödet ska ske. Första ansökningen som görs måste göras via på plats på Maria Nova på, därefter görs ansökningarna via e-tjänsten.

-Vi jobbar hela tiden mot digitalisering och tillgänglighet för våra invånare. Vi måste hänga med i den här globala samhällsutvecklingen som sker. Idag förväntar man sig att kunna göra sina ärenden digitalt, när och var som helst. Med vår nya tjänst blir det enkelt för den sökande. Hen kan ansöka från sin dator eller mobilen och kan enkelt följa allt som händer i ärendet genom att logga in säger Joakim Stier, arbetsmarknadschef Mariestads kommun.

Nytt arbetssätt
Den nya e-tjänsten, som förenklar för den sökande, är en del av ett helt nytt arbetssätt inom vuxenenheten på Maria Nova. Tanken är att förenkla processen och få den sökande i sysselsättning direkt vid ansökan.

-Det bygger på tillit mellan oss och den sökande och fokuserar på individens förmågor. Den nya processen ska hjälpa den sökande att bli självförsörjande, genom att hitta en nivå och inriktning på sysselsättning som passar individen säger Anette Karlsson, individ- och familjeomsorgschef Mariestads kommun.

Hjälp och stöd för de som behöver
E-tjänsten finns på mariestad.se tillsammans med en instruktionsfilm som förklarar hur man går tillväga när man ansöker digitalt. Känner man en osäkerhet kan man söka från dator på Maria Nova, där man även kan få stöd och hjälp från receptionen.

Uppföljning av e-tjänsten
För att säkerställa att de sökande som använder e-tjänsten är nöjda med hur den fungerar kommer en utvärdering och uppföljning att göras av arbetsmarknadsenheten.

-Vi tar gärna emot synpunkter kring e-tjänsten och instruktionsfilmen från våra sökande. Vi vill att den upplevs som enkel och självklar. Där behöver vi input från de som använder den säger Joacim Stier.

Fler e-tjänster planeras inom stöd och omsorg i kommunen
E-tjänsten är den första i raden av många. Idag sker ansökan om stöd och hjälp via blanketter, många av dessa kommer att göras om till digitala e-tjänster som en del i arbetet med digitalisering inom Mariestads kommun.

*Försörjningsstöd hette tidigare socialbidrag och kallas även ibland ekonomiskt bistånd.

Mariestad är en stolt småstad som badar i naturupplevelser och livskvalitet. Här möter Sveriges blå band Göta kanal norra Europas största sjö Vänern, i ett område så speciellt att det utsetts till biosfärområde av Unesco.

Vår Vision 2030 tar ut riktningen för Mariestad som en hållbar och blomstrande sjöstad med trygga boendemiljöer, där innovationer och nya entreprenörer får god grund att växa. Vi står stadigt i vår kulturrika historia och är samtidigt nyfikna på framtiden – allt kan hända i en stad som Mariestad.

Mariestads kommun lanserar nu ännu en digital tjänst på mariestad.se. Nu kan du som ska söka försörjningsstöd enkelt göra det digitalt, via en e-tjänst och sedan följa ditt ärende samt få snabb återkoppling vid beslut och utbetalningar. E-tjänsten är en del av en helt ny, förenklad arbetsprocess för handläggning av försörjningsstöd.

Läs vidare »

Mariestad kommuns presenterar unikt energisystem med solenergi och vätgas, under Almedalsveckan

Pressmeddelanden   •   Jun 28, 2018 08:01 CEST

Mariestads kommun finns under Almedalsveckan på plats för att presentera satsningarna ElectriVillage och energisystemet H2E (Hydrogen to energy), inom solenergi och vätgas. Fokus kommer att ligga på hur kommuner kan arbeta med vätgas som möjliggörare för lokal utveckling.

Mariestads kommun deltar i Almedalsveckan

Pressmeddelanden   •   Jun 27, 2018 12:58 CEST

Mariestads kommun visar kommunens satsningar inom vätgas och solenergi på Almedalsveckan.

Torr period medför att vattenförbrukningen måste minska

Pressmeddelanden   •   Jun 11, 2018 09:25 CEST

Det varma vädret under maj månad har medfört att vattenförbrukningen har ökat markant och är upp emot 30 procent högre än den normala förbrukningen. För att klara vattenhanteringen i Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner ombeds vattenkunder därför just nu att vara sparsamma med vattenförbrukningen.

Mariestads kommun inleder internationellt samarbete

Pressmeddelanden   •   Maj 30, 2018 12:55 CEST

Mariestads kommun har fått möjlighet att ingå kommunalt partnerskap med två andra kommuner i Europa. I helgen besökte kommunchef Kristofer Svensson och oppositionsråd Janne Jansson Ukmerge i Litauen för att skapa sig en uppfattning om samarbetet och träffa företrädare för de båda kommunerna.

Kontaktpersoner 30 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Kommunikationschef
  • anfsadnipaka.bgalxltjoryamaxluttbpyolizybudtrklund@maradarpeiestxduigliypjzcdhypadgw.se
  • 0501-755862

Om Mariestads kommun

Sjöstaden Mariestad – Vänerns pärla!

Mariestad är en stolt småstad som badar i naturupplevelser och livskvalitet. Här möter Sveriges blå
band Göta kanal norra Europas största sjö Vänern, i ett område så speciellt att det utsetts till
biosfärområde av Unesco.
Vår Vision 2030 tar ut riktningen för Mariestad som en hållbar och blomstrande sjöstad med trygga
boendemiljöer, där innovationer och nya entreprenörer får god grund att växa. Vi står stadigt i vår
kulturrika historia och är samtidigt nyfikna på framtiden – allt kan hända i en stad som Mariestad.