Media no image

Mariestads kommun deltar i Krisberedskapsveckan 2018

Pressmeddelanden   •   Maj 24, 2018 08:08 CEST

Den 28 maj – 3 juni är det dags för Krisberedskapsveckan 2018. Den nationella kampanjveckan ska få invånarna att reflektera över hur de tillgodoser behovet av mat, vatten, värme och kommunikation om viktig service i samhället är utslaget. Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner deltar i Krisberedskapsveckan med information för att öka invånarnas beredskap inför svåra påfrestningar.

-Landets kommuner har en viktig roll och stort ansvar i samhällets beredskapsarbete. Vid svåra påfrestningar kommer vi invånare behöva klara oss själva några dygn och intresset hos allmänheten ökar för frågor som handlar om vår säkerhet och beredskap. Det kan exempelvis handla om extremt väder som slår ut samhällsservicen. Förberedelse och kunskap stärker både kommunens och hela Sveriges samlade krisberedskap. Därför är Krisberedskapsveckan viktig att uppmärksamma, säger Christian Swidén, säkerhetssamordnare i Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner.

Vad skulle du göra om din vardag vändes upp och ner?. Årets kampanjvecka ska väcka tankar om den egna beredskapen och ansvaret för att klara vardagen om viktiga samhällsfunktioner plötsligt inte fungerar längre.

    -Med Krisberedskapsveckan vill man öka medvetandegraden hos invånarna om den lokala riskbilden och hur vi kan förbereda oss inför olika händelser då viktig kommunal verksamhet drabbas av störningar. Det här är kunskap som invånarna behöver ha för att kunna förbereda sig och bidra aktivt vid en händelse. Våra organisationer övar tillsammans och testar våra förmågor regelbundet för att ligga steget före. Den här veckan är det medborgarnas tur att tänka till och få information om hur man förbereder sig bäst, säger Christian.

Vi informerar om hur en samhällsstörning påverkar oss och hur hushållen kan förbereda sig inför en händelse. Det gör vi genom att sprida tips, råd, filmer och andra nyttiga länkar via sociala medier som visat sig nå ut till många på ett snabbt och enkelt vis.

I samband med Krisberedskapsveckan 2018 skickar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ut broschyren Om krisen eller kriget kommer till alla hushåll. Utskicket görs på uppdrag av regeringen som vill att vi alla ska bli bättre förberedda på att hantera allt från allvarliga olyckor och extremt väder till it-attacker och ytterst krig. Informationen kommer också att finnas på MSB:s webbplats dinsäkerhet.se.

Initiativtagare till Krisberedskapsveckan är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Läs mer om Krisberedskapsveckan och broschyren Om krisen eller kriget kommer: www.msb.se/krisberedskapsveckan

Mariestad är en stolt småstad som badar i naturupplevelser och livskvalitet. Här möter Sveriges blå band Göta kanal norra Europas största sjö Vänern, i ett område så speciellt att det utsetts till biosfärområde av Unesco.

Vår Vision 2030 tar ut riktningen för Mariestad som en hållbar och blomstrande sjöstad med trygga boendemiljöer, där innovationer och nya entreprenörer får god grund att växa. Vi står stadigt i vår kulturrika historia och är samtidigt nyfikna på framtiden – allt kan hända i en stad som Mariestad.

Den 28 maj – 3 juni är det dags för Krisberedskapsveckan 2018. Den nationella kampanjveckan ska få invånarna att reflektera över hur de tillgodoser behovet av mat, vatten, värme och kommunikation om viktig service i samhället är utslaget. Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner deltar i Krisberedskapsveckan med information för att öka invånarnas beredskap inför svåra påfrestningar.

Läs vidare »
Vzuor1bmzdsfreboaxvm
Tio91tqy2xfrvuxxvotc

Byggstart för världsunik energilösning med sol och vätgas i Mariestad

Pressmeddelanden   •   Maj 09, 2018 16:05 CEST

Mariestad blir först i världen med en solcellsdriven tankstation för vätgas. Tillsammans med det kommunala elbolaget VänerEnergi och företaget Nilsson Energy bygger Mariestads kommun världens första anläggning för soldriven lokal vätgasproduktion.

Hsovqdpfithaad1ta4q6
Y9fp4blr2dmlmsrgmok2 Hgj2eu42uzk7repitlsc

Starkare elevhälsa ska öka elevernas välmående i skolan

Pressmeddelanden   •   Maj 03, 2018 09:21 CEST

Mariestads kommun förstärker elevhälsan genom att omorganisera och rekrytera fler medarbetare. Den förstärkta elevhälsan ska arbeta med att minska psykisk ohälsa och känslan av utanförskap som ofta är förknippad med elevers motgångar i skolan.

Mo3jbqh2xhbpz6hh31tc
Cn5m0lujqaphz3nysajs

Mariestads kommun planerar bygga två nya förskolor

Pressmeddelanden   •   Apr 19, 2018 18:45 CEST

Mariestads kommun satsar på att barn och elever ska vistas i en bra lärandemiljö och få en god utbildning. För att möta det ökande behovet av förskoleplatser framöver, planeras det att byggas två nya förskolor med åtta avdelningar var samt egna tillagningskök i samarbete med Serneke.

Bk510sdsqvngr9ff2voh
L0i6omaajdkrcoenuyq7

Domstolsbeslut stoppar bostadsområdet Västra Ekudden

Pressmeddelanden   •   Apr 17, 2018 16:14 CEST

Mark- och miljööverdomstolen har stoppat planerna på att ta fram ett nytt bostadsområde vid Ekudden i Mariestad. Därmed går 30 nya villatomter om intet. Kommer domen få konsekvenser för hela landet?

Ets0nfqp0lwitybb1bio
Lnvajeuvkza1iysuijbu

Nu bildas ett västsvenskt landskapsobservatorium

Pressmeddelanden   •   Apr 17, 2018 13:49 CEST

Torsdagen den 19 april samlas aktörer som på olika sätt arbetar med kultur- och naturlandskapet i Mariestad med syfte att formulera innehåll och inriktning för ett västsvensk landskapsobservatorium. På seminariet har tre internationella representanter bjudits in för att bidra med en europeisk utblick kring frågan.

Buoskj3myoagodvapvps
Wew6i38pva8wywvhhnjt

Ny HR-chef i Mariestads kommun

Pressmeddelanden   •   Mar 27, 2018 15:07 CEST

I juni 2018 tillträder Per Johansson från Hjo tjänsten som HR-chef i Mariestads kommun.

U6g5zkwaeynt8wfdbayn
Cn5m0lujqaphz3nysajs

Vadsbogymnasiet inför ett fjärde tekniskt år

Pressmeddelanden   •   Mar 27, 2018 13:38 CEST

Hösten 2018 startar Vadsbogymnasiet i Mariestad T4, som är ett fjärde tekniskt år som utbildar dig till gymnasieingenjör. Under det fjärde tekniska året blandas teori med arbetsplatsförlagt lärande (APL) och utbildningen genomförs i samarbete mellan skola och arbetsliv.

Hsovqdpfithaad1ta4q6
Rgzh5exfvgommi6boob0

Utredning efter incident på boende visar att alla inblandade agerat korrekt

Pressmeddelanden   •   Mar 26, 2018 12:48 CEST

Den utredning som gjort efter den allvarliga incident som inträffade för ett par veckor sedan på ett av kommunens boende är nu klar. Utredningen visar att de rutiner som finns uppsatta är korrekta och att personal agerade på lämpligt sätt enligt dessa.

N3vupyhicwbagqnmr4rv
B3jj8tiwf8hjoampdwpq

Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner lanserar e-tjänst för bygglov

Pressmeddelanden   •   Mar 14, 2018 15:09 CET

Med nya e-tjänsten Mitt Bygge blir det bekvämt och säkert att ansöka om bygglov, göra anmälan och beställa nybyggnadskarta. I tjänsten går det dessutom enkelt följa befintliga ärenden.

Kontaktpersoner 26 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Kommunikationschef
  • elannikaqjuc.bjodwrkvpuagoousflund@mariestad.scne
  • 0501-755862

Om Mariestads kommun

Sjöstaden Mariestad – Vänerns pärla!

Mariestad är en stolt småstad som badar i naturupplevelser och livskvalitet. Här möter Sveriges blå
band Göta kanal norra Europas största sjö Vänern, i ett område så speciellt att det utsetts till
biosfärområde av Unesco.
Vår Vision 2030 tar ut riktningen för Mariestad som en hållbar och blomstrande sjöstad med trygga
boendemiljöer, där innovationer och nya entreprenörer får god grund att växa. Vi står stadigt i vår
kulturrika historia och är samtidigt nyfikna på framtiden – allt kan hända i en stad som Mariestad.