Tongivarna lanserar partiprogram mot fula fiskar

Pressmeddelanden   •   Jul 01, 2019 08:48 CEST

Idag lanserar det nybildade partiet Tongivarna sitt partiprogram i Almedalen. På plats finns partiets toppkandidater till vardagens val – bland andra den MSC-certifierade tonfisken, sillen och räkan. Partiet kommer arbeta mot fula fiskar, se till att inga ekosystem torskar och ta diskussionerna på djupet.

Ny Sifoundersökning visar: Åtta av tio vill betala mer för miljömärkt tonfisk

Pressmeddelanden   •   Jun 18, 2019 08:10 CEST

Åtta av tio, 84 procent, av dem som köper tonfisk på burk kan tänka sig att betala mer om de vet att tonfisken är hållbart fiskad. Trots det är bara var femte tonfiskburk som säljs i svenska butiker MSC-märkt, enligt siffror från Nielsen data*.

Inspirerande förebilder inom fiskindustrin får utmärkelser av MSC

Pressmeddelanden   •   Maj 17, 2019 07:30 CEST

För tredje året i rad delar MSC ut priser till hållbara företag inom fiskindustrin. Årets vinnare av priset ”Guldfisken” är BioSalma, vars kosttillskott är Sveriges första med märkning från både MSC och ASC. Utmärkelsen ”Årets Eldsjäl” går till Fisky Business och ”Årets Pionjär” är Sushi Yama.

MSC:s årsrapport: Lättare att äta miljömärkt fisk på restaurang

Pressmeddelanden   •   Maj 16, 2019 06:50 CEST

Möjligheterna att äta schyst fisk på svenska restauranger ökar, visar en ny rapport från hållbarhetsmärkningen Marine Stewardship Council, MSC. I dag är 695 restauranger spårbarhetscertifierade för MSC, 200 fler än året innan. Under 2018 tillkom hamburgerkedjan Max, sushikedjan SushiYama och Sveriges första MSC-certifierade foodtruck.

– Som konsument ska det vara lätt att göra rätt. Därför är det väldigt glädjande att allt fler restauranger serverar MSC-märkt fisk. Som restauranggäst kan man göra stor skillnad genom att välja en certifierad restaurang eller efterfråga miljömärkt fisk när man beställer, säger Linnéa Engström, programdirektör för MSC i Skandinavien och Östersjöregionen.

Under 2018 gjorde både Hamburgerkedjan Max och Sushikedjan SushiYama entré på listan av MSC-certifierade restauranger i Sverige.Förra året blev också Fiskybusiness Sveriges första foodtruck att certifieras av MSC. Andra certifierade restauranger är sedan tidigare McDonalds, Ikea och Nordic Choice Hotels. Totalt är nu 695 restauranger i Sverige berättigade att använda MSC:s miljömärke på sin meny, vilket är en ökning med nära 200 restauranger sedan 2017.

Bland konsumenter finns ett stort intresse av att äta miljömärkt fisk när man äter ute. Sju av tio svenskar, 68 procent, tycker att det är viktigt att fisken är miljömärkt när de väljer maträtt på restaurang. Nästan lika många, 63 procent, förutsätter att fisken är fångad på ett hållbart sätt. Det visade en Sifoundersökning som MSC lät göra under förra året.

– Vi ser ett ökat intresse från restauranger som vill att certifiera sig och märka menyerna med MSC:s miljömärke. När de väljer att servera miljömärkt fisk bidrar det till att skydda både dagens och kommande generationers tillgång till mat från sjöar och hav, säger Louise Valentin, marknadsutvecklare på MSC i Sverige.

MSC:s miljömärkning syftar till att göra det enkelt att välja fisk som kommer från hållbara bestånd och fiskas med hållbara metoder. Certifieringen bygger på standarder som utformats i samråd med oberoende experter, forskare, industrin och miljöorganisationer. Granskningen utförs av externa experter som är oberoende till både MSC och de fisken som vill miljömärkas.

Om Marine Stewardship Council (MSC)

MSC är en internationell icke-vinstdrivande organisation vars vision är ett levande hav med fisk för både denna och kommande generationer. Därför har MSC ett miljömärknings- och certifieringsprogram som bidrar till att skapa en hållbar marknad för fisk och skaldjur.

MSC:s miljömärke på en produkt innebär att fisken eller skaldjuret kommer från ett fiske som certifierats av en oberoende certifierare enligt MSC:s vetenskapligt baserade miljöstandard för hållbart fiske. Fisken eller skaldjuret ska även vara fullt spårbar till ett hållbart fiske.


Fler än 300 fisken i över 30 länder är certifierade enligt MSC:s standard. Dessa fisken fångar runt 15 procent av den årliga globala fångsten av fisk och skaldjur. Mer än 36 000 fisk- och skaldjursprodukter världen över bär MSC:s miljömärke. För mer information besök www.msc.org/se.

Läs vidare »

Hållbart fiske grunden för hållbart producerad Omega-3-produkter

Nyheter   •   Maj 06, 2019 12:48 CEST

Som ett svar på den ökande konsumentefterfrågan av hållbara Omega-3 kosttillskott (*), kommer Marine Stewardship Council (MSC) att för första gången ha en egen utställningsplats på branschmässan ”Vitafoods Europe 2019” som hålls mellan den 7-9 maj i Geneve, Schweiz. Utöver sin utställarplats kommer MSC att stå värd för seminariet ” Hållbara marina kosttillskott: Varför man skall bry sig och hur gör man”. Talarna kommer från Möllers, ”The GoodFish Foundation och MSC.

För många människor är konsumtion av fisk ett gott och effektivt sätt att få i sig de näringsämnen och proteiner kroppen behöver. För att vara säker på att den är hållbart fångad väljer många konsumenter MSC-certifierade sjömatsprodukter. MSC-loggan garanterar att de certifierade fiskena är väl förvaltade, har minimal påverkan på miljön och fiskar på en nivå som skyddar bestånden för framtida generationer.

Idag finns det också en ökad efterfrågan på att få i sig nyttigheterna från fisk, tex Omega-oljor, i form av kosttillskott. Och precis som att många konsumenter idag väljer att köpa certifierad hållbart fångad sjömat vill de kunna köpa certifierade kosttillskott. Redan idag kan man köpa över 650 MSC-märkta kosttillskottsprodukter i över 30 länder. Men för att verkligen få till en förändring i havet och i de fisken som fiskar efter fiskolja, behöver fler konsumenter bli medvetna om att det finns certifierade kosttillskott och fler företag behöver certifiera sina produkter. Detta är särskilt viktigt eftersom innehållet i fiskoljetillskotten ofta kommer från arter långt ned i näringskedjan såsom sardiner, anjovis och krill. Att dessa bestånd är livskraftiga och fiskas hållbart är nödvändigt för alla de rovfiskar, sjöfåglar, valar och marina däggdjur som är beroende av dem för sin överlevnad.

Hege Holter Brekke, CEO på Orkla Health säger: ”MSC spelar en viktig roll i utvecklingen av hållbara fiskemetoder. Att kunna märka Möller’s Omega-3 torskleverolja med den blå MSC loggan ger oss möjligheten att stolt berätta vår 160-åriga historia om hållbarhet och ursprung.”

Fisken i Möllers torskleverolja kan spåras tillbaka till ett MSC-certifierat fiske som oberoende har utvärderats för att möta världen mest trovärdiga och kända standar för hållbart vildfångat fiske.

Besök oss på plats i163 (Omega-3 Resource Center) och registrerara dig till seminariet: ” Hållbara marina tillskott: Varför man skall bry sig och hur man gör” (kontakta Emefa.Attigah@msc.org)

(*) Källa: The Research Report on ” Omega 3 Supplements Market – Global Industry Analysis, Market Size, Share, Trends, Analysis, Growth and Forecast 2017 – 2025 “, issued by TMR Research: “The prime driver for the global omega 3 supplements market is the growing health-conscious demographic across developed economies, which has led to rising awareness about the benefits of regular consumption of food supplements"

https://marketmirror24.com/2019/03/omega-3-supplements-market-application-recommendations-by-global-experts-2025/)

Som ett svar på den ökande konsumentefterfrågan av hållbara Omega-3 kosttillskott kommer MSC att för första gången ha en egen utställningsplats på branschmässan ”Vitafoods Europe 2019” som hålls mellan den 7-9 maj i Geneve, Schweiz.

Läs vidare »

Europaparlamentariker blir ny chef för MSC

Pressmeddelanden   •   Apr 25, 2019 07:23 CEST

​Europaparlamentarikern Linnéa Engström lämnar politiken och blir ny programdirektör för hållbarhetsmärkningen Marine Stewardship Council, MSC, i Skandinavien och Östersjöregionen. I EU-parlamentet har hon varit vice ordförande i fiskeutskottet och pådrivande i arbetet med en ny fiskelagstiftning.

Miljömärkt fisk och skaldjur motverkar fiskfusk

Pressmeddelanden   •   Mar 19, 2019 07:02 CET

En ny sammanställning av 1400 MSC-märkta produkter som DNA-testats har visat att mindre än 1 procent är felmärkta. Globalt ligger andelen felmärkta sjömatsprodukter på 30 procent, visar analysen. Resultatet som publiceras i tidskriften Current Biology tyder på att MSC:s miljömärkningsprogram effektivt motverkar systematiskt och avsiktligt utbyte av arter.

MSC är en global icke vinstdrivande organisation som sätter en standard för hållbart fiske och spårbara leveranskedjor. Om själva fisket och alla företag som är inblandade i leverantörskedjan är certifierade får MSC:s miljömärke användas på produkter som säljs i butiker, i bemannade fiskdiskar och på restaurangmenyer.

– Det råder stor oro över brister i leverantörskedjan för sjömat och att avsiktlig felmärkning och bedrägerier pågår. Detta har inneburit att några av de mest efterfrågade arterna som torsk har ersatts av odlad pangasius. Problemet kan undergräva konsumenternas förtroende och ansträngningar för att upprätthålla hållbart fiske", säger Jaco Barendse, Marine Stewardship Council och huvudförfattare till artikeln.

Identifiering av arter

DNA-tester används för att upptäcka felmärkning av arter. En meta-analys över 4500 DNA-testade fisk och skaldjur från 51 vetenskapliga artiklar, visade att i genomsnitt 30 procent inte var den arten som var angiven på förpackningen eller i menyn. 

I den nya studien, som är den största och mest omfattande som gjorts på MSC-märkta sjömatsprodukter med 1402 produkter från 18 länder, fann man att 1389 var märkta korrekt och 13 var felmärkta. Det betyder att mindre än 1% (0,92) MSC-märkta arter var felmärkta, samtidigt som det globala genomsnittet låg på 30%. Felmärkta produkter fanns i både färska och frysta förpackade produkter och i restauranger, främst i Västeuropa, med ett fall i USA. Alla fall av felaktigt märkta produkter återfanns bland vitfisk (torsk, kummel, hoki) och plattfisk.

Felmärkning eller bedrägeri?

Det finns många anledningar till att fel kan uppstå. Oavsiktlig felmärkning kan bero på fel identifiering av arter när fisken fångas, sammanblandning under bearbetning eller tvetydigheter i produktnamn.

Bedrägeri däremot är när avsiktligt utbyte görs för ekonomisk vinning, då en dyrare art byts ut mot en billigare. Bedrägeri kan också uppstå när arter från ohållbart eller olagligt fiske får tillgång till marknaden genom att de marknadsförs som lagligt fångad fisk.

DNA-tester kan endast identifiera om en art bytts ut mot en annan, inte bekräfta om det var bedrägeri. För att göra det är det nödvändigt att spåra produkten tillbaka genom leverantörskedjan för att se var problemet uppstod.

MSC-märkta produkter spårbara

MSC:s spårbarhetscertifiering kräver att beredningsindustrin, grossister och återförsäljare som handlar med certifierad sjömat har ett system, som ser till att certifierad och icke-certifierad fisk hålls åtskilda. För de tretton felmärkta produkterna erhölls uppgifter från alla led i leveranskedjan, och pårningen visade att endast två felaktiga prover kunde bekräftas som avsiktligt utbytta mot arter av icke-certifierat ursprung. Dessa företag fick sina MSC-certifikat indragna. Fallen där substitutioner oavsiktligt inträffade vid fångst eller vid bearbetning ombord - skedde sannolikt på grund av felidentifiering mellan närbesläktade arter som förekommer i fångsten. Här fanns inga motiv om ekonomisk vinning.

Om Marine Stewardship Council (MSC)

MSC är en internationell icke-vinstdrivande organisation vars vision är ett levande hav med fisk för både denna och kommande generationer. Därför har MSC ett miljömärknings- och certifieringsprogram som bidrar till att skapa en hållbar marknad för fisk och skaldjur.

MSC:s miljömärke på en produkt innebär att fisken eller skaldjuret kommer från ett fiske som certifierats av en oberoende certifierare enligt MSC:s vetenskapligt baserade miljöstandard för hållbart fiske. Fisken eller skaldjuret ska även vara fullt spårbar till ett hållbart fiske.


Fler än 300 fisken i över 30 länder är certifierade enligt MSC:s standard. Dessa fisken fångar nästan 10 miljoner ton årligen, vilket motsvarar runt 13 procent av den årliga globala fångsten av fisk och skaldjur. Mer än 28 000 fisk- och skaldjursprodukter världen över bär MSC:s miljömärke. För mer information besök www.msc.org/se.

En ny sammanställning av 1400 MSC-märkta produkter som DNA-testats har visat att mindre än 1 procent är felmärkta. Globalt ligger andelen felmärkta sjömatsprodukter på 30 procent, visar analysen. Resultatet som publiceras i tidskriften Current Biology tyder på att MSC:s miljömärkningsprogram effektivt motverkar systematiskt och avsiktligt utbyte av arter.

Läs vidare »

Orkla Health stärker sitt engagemang för hållbarhet

Pressmeddelanden   •   Mar 06, 2019 12:51 CET

Alla Möllers flaskor med torskleverolja kommer att bära MSC:s miljömärke, som visar att oljan går att spåra tillbaka till ett hållbart fiske. Idag säljs produkten i mer än 20 länder.

Orkla Health, Norges ledande leverantör av torskleverolja, kommer att låta märka alla sina flaskor som säljs med Möllers varumärke. Under 2019 kommer mer än 5 miljoner flaskor MSC-märkt Möllers torskleverolja att rulla ut på den globala marknaden.

Utmaningen med överfiske är stor och Orkla tror på de positiva förändringarna som drivs av MSC-programmet. Orkla har som mål att ha 100 procent av deras råvaror ska komma från hållbara källor före 2025.

Konsumenter av fiskolja oroar sig mycket för utfiskning

En ny konsumentundersökning* visar att hälsomedvetna konsumenter i allt högre grad letar efter hållbart producerade alternativ. Undersökningen gjordes på 2800 konsumenter av hälsotillskott och fiskolja på sju marknader*. När de tillfrågade fick rangordna sin oro för hot mot hav, djurliv och människor, kom överfiske och utarmning av fiskarter på andraplats (46%) efter havsföroreningar som hamnade på förstaplats (64 procent).

När det gäller att få information om hållbar fisk och skaldjur föredrog flest att få den på produktens förpackning (58%) följt av TV/radio (52%). 72% av de som känner till MSC:s miljömärke har en hög tillit till MSC.

Fiskolja med tradition

– MSC spelar en central roll för att bidra till hållbart fiske. När vi nu sätter det blå MSC-märket på alla Möllers flaskor får vi möjlighet att förmedla historien om vårt 160-åriga varumärke. Möllers Tran är baserad på Arktisk torskleverolja, som utvecklades och tillgängliggjordes av apotekaren Peter Möller år 1854, säger Hege Holter Brekke, VD för Orkla Health.

Möllers olja kommer från torsklever från skreifisket i Lofoten och Vesterålen ända sedan 1854. Tran och torsklever är en biprodukt från Skrei och bidrar därmed till att hela fisken utnyttjas. Skreifisket blev MSC-certifierat 2010 och återcertifierat 2015, och uppfyller därmed alla krav i MSC:s fiskestandard.

–Vi välkomnar att Orkla Health valt att kommunicera Möllers hållbarhet med MSC:s miljömärke. Antalet globalt tillgängliga MSC-märkta fiskoljeprodukter har fördubblats de senaste fem åren och nu hoppas vi att fler kosttillskottstillverkare kommer att följa efter. Tillsammans bidrar vi till att skydda haven för framtida generationer, säger Minna Epps, programchef för MSC Skandinavien och Östersjöregionen.

Försäljningen av Möllers tran har ökat med ca 60% mellan 2008 och 2018 och är för närvarande tillgänglig på mer än 20 marknader över hela världen.

* I augusti 2018 undersökte GlobeScan 2800 konsumenter av kosttillskott och fiskolja över sju nyckelmarknader: Danmark, Finland, Nederländerna, Norge, Polen, Sverige och Storbritannien.

Video release:

Ladda ner bilder:

Fakta: Om Marine Stewardship Council (MSC)

MSC är en internationell icke-vinstdrivande organisation vars vision är ett levande hav med fisk för både denna och kommande generationer. Därför har MSC ett miljömärknings- och certifieringsprogram som bidrar till att skapa en hållbar marknad för fisk och skaldjur.

MSC:s miljömärke på en produkt innebär att fisken eller skaldjuret kommer från ett fiske som certifierats av en oberoende certifierare enligt MSC:s vetenskapligt baserade miljöstandard för hållbart fiske. Fisken eller skaldjuret ska även vara fullt spårbar till ett hållbart fiske.

Fler än 300 fisken i över 30 länder är certifierade enligt MSC:s standard. Dessa fisken fångar nästan 10 miljoner ton årligen, vilket motsvarar runt 13 procent av den årliga globala fångsten av fisk och skaldjur. Mer än 28 000 fisk- och skaldjursprodukter världen över bär MSC:s miljömärke. För mer information besök www.msc.org/se.

​Alla Möllers flaskor med torskleverolja kommer att bära MSC:s miljömärke, som visar att oljan går att spåra tillbaka till ett hållbart fiske. Idag säljs produkten i mer än 20 länder.

Läs vidare »

Beslut om att MSC-certifikat för allt makrillfiske dras tillbaka

Pressmeddelanden   •   Jan 31, 2019 17:18 CET

MSC-certifikaten för alla fisken av makrill i Nordostatlanten kommer att dras tillbaka meddelar certifieringsföretagen idag. De anser att fiskena inte längre lever upp till MSC:s miljöstandard för ett hållbart fiske. 

Nästan hela svenska fisket av makrill (95%) är MSC-certifierat. Sverige är ett av många länder* som fiskar på makrill i nordostatlanten, och suspensionen påverkar alla länder med MSC-certifierade fisken.

Makrill som fångats från och med den 2 mars i år får inte längre säljas som MSC-certifierad eller bära den blå MSC-märkningen. Makrill som fångats före detta datum får märkas med MSC och kommer att finnas på marknaden en lång tid framöver.

– Denna nyhet är en besvikelse för såväl fiskarna som makrillkonsumenter. Men när ny vetenskap visar på att bestånden inte längre uppfyller MSC:s krav, måste certifieraren agera, säger Minna Epps, programdirektör för MSC Skandinavien och östersjöregionen.

Suspensionen kom efter att makrillbeståndet i nordöstra Atlanten sjönk under en nivå där fisket inte längre uppfyller MSC:s krav. Samtidigt har fångsten varit mycket högre än de vetenskapliga råd som forskare tagit fram. Nedgången i beståndet utlöste en extra revision i höstas och rapporten från de oberoende certifierarna publicerades idag.

– Faktorer som minskande bestånd, kvoter som överskrider vetenskapliga råd och dålig rekrytering samt att kuststater inte lyckats få till ett avtal, har lett till att fisket inte längre uppfyller MSC:s standard. Kuststaterna måste sätta kvoter i linje med vetenskapliga råd, säger Minna Epps.

Läs gärna mer utförligt om suspensionen av makrillfisket här

*De beröra fiskena är

ISF Iceland mackerel

Northern Ireland Pelagic Sustainability Group (NIPSG) Irish Sea-Atlantic mackerel & North Sea herring

MINSA North East Atlantic mackerel

Denmark DPPO (Danish Pelagic Producers Organization)

Ireland IPSA (Irish Pelagic Sustainability Association)

Ireland IPSG (Irish Pelagic Sustainability Group)

Netherlands PFA (Pelagic Freezer-trawler Association – Netherlands)

Norway NFA (Norges Fiskarlag/Norwegian Fishermen’s Association)

Sweden SPFPO (Swedish Pelagic Federation Producers Organisation)

UK SPSG (Scottish Pelagic Sustainability Group)

Faroese Pelagic Organisation North East Atlantic mackerel

För mer information, kontakta gärna:

Linda Sörnäs, PR och marknadsföringschef MSC Skandinavien och Östersjöregionen, 073-802 25 03, linda.sornas@msc.org

Fakta: Om Marine Stewardship Council (MSC)

MSC är en internationell icke-vinstdrivande organisation vars vision är ett levande hav med fisk för både denna och kommande generationer. Därför har MSC ett miljömärknings- och certifieringsprogram som bidrar till att skapa en hållbar marknad för fisk och skaldjur.

MSC:s miljömärke på en produkt innebär att fisken eller skaldjuret kommer från ett fiske som certifierats av en oberoende certifierare enligt MSC:s vetenskapligt baserade miljöstandard för hållbart fiske. Fisken eller skaldjuret ska även vara fullt spårbar till ett hållbart fiske.

Fler än 300 fisken i över 30 länder är certifierade enligt MSC:s standard. Dessa fisken fångar nästan 10 miljoner ton årligen, vilket motsvarar runt 13 procent av den årliga globala fångsten av fisk och skaldjur. Mer än 28 000 fisk- och skaldjursprodukter världen över bär MSC:s miljömärke. För mer information besök www.msc.org/se

MSC-certifikaten för alla fisken av makrill i Nordostatlanten kommer att dras tillbaka den 2:a mars meddelar certifieringsföretagen idag. De anser att fiskena inte längre lever upp till MSC:s miljöstandard för ett hållbart fiske.

Läs vidare »

​Ny Sifoundersökning: Bara var åttonde tror att mål om illegalt fiske nås

Pressmeddelanden   •   Jan 25, 2019 07:07 CET

Bara var åttonde svensk, 12 procent, tror att vi kommer att lyckas stoppa illegalt fiske och överfiske i enlighet med FN:s mål för hållbar utveckling. Men nästan tre av fyra, 73 procent, anser att de själva kan bidra genom att välja miljömärkt fisk. Det visar en Sifoundersökning genomförd på uppdrag av hållbarhetsmärkningen Marine Stewardship Council, MSC.

– Det är glädjande att en klar majoritet av svenskarna tycker att de kan bidra till ett hållbart fiske genom att välja miljömärkt fisk. Men om vi ska lyckas nå det globala FN-målet om att stoppa det illegala fisket krävs krafttag även från politiker och näringsliv – och det är bråttom, säger Minna Epps, programdirektör för MSC i Skandinavien och Östersjöregionen.

För lite drygt tre år sedan antog FN:s generalförsamling 17 mål för en hållbar utveckling. Ett av målen slår fast att överfisket och det illegala, oreglerade och orapporterade fisket ska ha upphört 2020.

Men endast 12 procent av svenskarna tror att vi kommer att lyckas nå målet, visar Sifoundersökningen. Däremot anser nästan tre av fyra, 73 procent, att de själva kan bidra till att motverka illegalt fiske och överfiske genom att välja miljömärkt fisk och skaldjur.

– Vi är tacksamma över det förtroende svenska konsumenter har för MSC-märkningen. Vi är också stolta över vad svenska producenter och detaljhandeln åstadkommit. Miljömärkt fisk spelar en avgörande roll i kampen mot det illegala fisket och överfiskning, säger Minna Epps

Fredag den 25 januari arrangerar MSC ett lunchseminarium om hur det illegala fisket av tonfisk ska stoppas, som är en av de största utmaningarna för att nå det globala målet. En positiv nyhet i sammanhanget är att den blåfenade tonfisken återigen setts i svenska vatten, efter att ha varit borta i flera decennier. Att arten kommit tillbaka beror enligt forskare bland annat på en mer hållbar förvaltning och minskat fisketryck.

Bilagor:

Fakta: Om undersökningen

Tipslista: Så vet du om fisken du äter är miljömärkt

Fakta: Om Marine Stewardship Council (MSC)


För mer information, kontakta gärna:

Linda Sörnäs, kommunikationschef MSC Skandinavien och Östersjöregionen, 073-802 25 03, linda.sornas@msc.org  


Fakta: Om undersökningen

Sifo har på uppdrag av Marine Stewardship Council (MSC) ställt följande frågor till 1 000 svenskar:

1. Världens länder har genom FN enats om 17 globala mål för hållbar utveckling. Ett av målen handlar om att stoppa illegalt fiske och överfiske till år 2020. Tror du att detta mål kommer att uppnås?

0 procent svarade ”Mycket sannolikt”

12 procent svarade ”Ganska sannolikt”

65 procent svarade ”Inte särskilt sannolikt”

19 procent svarade ”Inte alls sannolikt”

5 procent svarade ”Tveksam, vet ej”

2. Anser du att du själv kan motverka illegalt fiske och överfiske genom att välja miljömärkt fisk och skaldjur?

23 procent svarade ”Ja, absolut”

50 procent svarade ”Ja, till viss del”

19 procent svarade ”Nej, inte i någon större utsträckning”

5 procent svarade ”Nej, inte alls”

3 procent svarade ”Tveksam, vet ej”


Tips: Så vet du om fisken du äter är miljömärkt

 • I butiken är MSC:s miljömärke tryckt på förpackningen. I dag är 28 procent av den fisk som säljs i Sverige MSC-märkt.
 • I fiskdisken finns MSC:s miljömärke vid fisken i disken. I dag finns det omkring 190 MSC-certifierade fiskdiskar i Sverige.
 • På restaurangen håller du utkik efter MSC:s miljömärke i menyn. Exempelvis Ikea, McDonalds, Max och Nordic Choice Hotels är certifierade.

Fakta: Om Marine Stewardship Council (MSC)

MSC är en internationell icke-vinstdrivande organisation vars vision är ett levande hav med fisk för både denna och kommande generationer. Därför har MSC ett miljömärknings- och certifieringsprogram som bidrar till att skapa en hållbar marknad för fisk och skaldjur.

MSC:s miljömärke på en produkt innebär att fisken eller skaldjuret kommer från ett fiske som certifierats av en oberoende certifierare enligt MSC:s vetenskapligt baserade miljöstandard för hållbart fiske. Fisken eller skaldjuret ska även vara fullt spårbar till ett hållbart fiske.

Fler än 300 fisken i över 30 länder är certifierade enligt MSC:s standard. Dessa fisken fångar nästan 10 miljoner ton årligen, vilket motsvarar runt 13 procent av den årliga globala fångsten av fisk och skaldjur. Mer än 28 000 fisk- och skaldjursprodukter världen över bär MSC:s miljömärke. För mer information besök www.msc.org/se.

Bara var åttonde svensk tror att vi kommer att lyckas stoppa illegalt fiske och överfiske i enlighet med FN:s mål för hållbar utveckling. Men nästan tre av fyra anser att de själva kan bidra genom att välja miljömärkt fisk. Det visar en Sifoundersökning genomförd på uppdrag av hållbarhetsmärkningen Marine Stewardship Council, MSC.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef
 • libbndija.ghsomvrnfnasyt@mpjscwb.oklrgdw
 • +46 (0)738022503
 • +46 (0)850387240

 • Presskontakt
 • Verksamhetschef för östersjöområdet
 • lidtnnwmeawx.ezcngpdstmmroybm@hdmsosc.fborxmgdr
 • +46 (0)707 333 806

Om Marine Stewardship Council

MSC Certifierat hållbart fiske!

Marine Stewardship Council (MSC) är en internationell oberoende organisation som arbetar tillsammans med fisken, företag, forskare, miljöorganisationer och allmänheten för långsiktigt hållbara fisken. MSC:s målsättning är att bidra till att skapa sundare hav genom att belöna hållbara fisken och påverka de val människor gör när de köper fisk och skaldjur.
MSC programmet uppnår sitt mål genom två standarder; en för hållbart och välskött fiske och en spårbarhetsstandard för handelskedjan. Granskningar utförs av tredje parts certifieringsorgan som uppfyller världens strängaste kriterier för bästa praxis. Miljömärket ger ett tydligt budskap till konsumenterna att fisken kommer från ett certifierat hållbart fiske.

Adress

 • Marine Stewardship Council
 • Kvarngatan 2
 • 118 47 Sockholm
 • Sverige
 • Vår hemsida