Skip to main content

MSC släpper uppdaterade certifieringskrav

Pressmeddelande   •   Sep 03, 2018 17:33 CEST

Miljömärkningen MSC inför flera ändringar i sin certifieringsprocess som kommer gälla alla fisken som vill bli eller är MSC-certifierade. Förändringarna gäller framförallt MSC:s krav för arbetsvillkor, invändningar och intressentansvar. Detta är resultat av en översyn som inleddes 2016 och förändringarna skall vara genomförda 2019.

- Vi vill minska komplexiteten och öka effektiviteten hos intressenternas engagemang samtidigt som vi upprätthåller trovärdigheten och robustheten i hela processen, säger Minna Epps, Programdirektör, MSC Skandinavien och Östersjöregionen.

Fiskeristandarden innehåller en rad krav som de oberoende certifieringsföretagen måste följa när ett fiske ska granskas mot MSC:s fiskestandard. Intressenter kan vara miljöorganisationer eller andra som engagerar sig i fisket och de utgör redan idag en del i bedömningsprocessen. Översynen började som svar på feedback från intressenter om att bedömningsprocessen var för komplex men även att det krävdes för stora resurser att engagera sig.

De uppdaterade kraven kommer att träda i kraft den 28 februari 2019 och gäller för alla nya bedömningar, omcertifieringar och årliga revisioner av fisken. De nya arbetskraven som ingår i uppdateringen måste vara uppfyllda av alla fisken i MSC-programmet senast den 31 augusti 2019.

HÄR ÄR FÖRÄNDRINGARNA

Krav på Arbetsvillkor. Idag fördömer MSC tvångs- och barnarbete och erkänner vikten av sociala aspekter när man överväger hållbarhet. Nu ska allt fiske i programmet redogöra för de åtgärder de har vidtagit för att förhindra förekomsten av tvångsarbete eller barnarbete. Detta måste lämnas in till den oberoende certifieringsfirman senast den 31 augusti 2019, annars kommer fisket inte att bli certifierat och befintliga certifikat kommer att dras in.

MSC kommer att införa revisionskrav baserade på en riskbedömning. Detta för att utesluta att tvångsarbete förekommer i MSC-certifierade fiske- och försörjningskedjor.

Effektivare involvering av intressenter. Idag kan de som har invändningar mot poängsättning av ett fiske lämna in sin invändning först när rapporten läggs ut på remiss. I den uppdaterade processen kan intressenter lämna in sina invändningar samtidigt som fisket inträder i MSC-granskningen. Intressenter kommer att ha 60 dagar på sig att invända för att ge relevant och användbar information innan certifieringsföretaget gör sitt första platsbesök.

Försiktighetsprincip. Oenigheter mellan bedömningsteam vad gäller poäng och rationalisering kan orsaka förseningar. För att ta itu med detta har MSC inkluderat en försiktighetsmekanism för att hjälpa bedömningsgrupperna att nå en överenskommelse snabbare. Denna förändring innebär att om bedömningsgrupper inte når en överenskommelse efter diskussioner kommer det lägsta poängvärdet att antas och gälla för samtliga berörda fisken.

Tidig samrådsfas i invändningar. Invändningsförfarandet omfattar idag en samrådsfas som uppmuntrar parter att diskutera oenigheter och möjliga lösningar innan en formell utfrågning sammankallas med en oberoende domare. I den uppdaterade processen har MSC lagt till en samrådsfas tidigare i invändningsförfarandet för att uppmuntra parter att diskutera oenigheter och förhoppningsvis nå en lösning fortare.

Om Marine Stewardship Council (MSC)

MSC är en internationell icke-vinstdrivande organisation vars vision är ett levande hav med fisk för både denna och kommande generationer. Därför har MSC ett miljömärknings- och certifieringsprogram som bidrar till att skapa en hållbar marknad för fisk och skaldjur.

MSC:s miljömärke på en produkt innebär att fisken eller skaldjuret kommer från ett fiske som certifierats av en oberoende certifierare enligt MSC:s vetenskapligt baserade miljöstandard för hållbart fiske. Fisken eller skaldjuret ska även vara fullt spårbar till ett hållbart fiske.


Fler än 300 fisken i över 30 länder är certifierade enligt MSC:s standard. Dessa fisken fångar nästan tio miljoner ton årligen, vilket motsvarar runt 13 procent av den årliga globala fångsten av fisk och skaldjur. Mer än 28 000 fisk- och skaldjursprodukter världen över bär MSC:s miljömärke. För mer information besök www.msc.org/se.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.