Skip to main content

Därför är Donald Trump fullt normal.

Blogginlägg   •   Jan 22, 2017 19:19 CET

[An English version of this text will be published at 5.30 GMT Monday 23. Please subscribe below]

Alla som är med i dokusåpor är inte psykiskt instabila, men då en person leder en dokusåpa och sedan blir president så rynkas våra psykologpannor i djupa veck. Runt om i stugorna och höghusen har många spekulerat i huruvida USA´s nyss installerade president Donald Trump är psykiskt frisk eller om årorna inte ens nuddar vattnet. Bland alla som spekulerar finns kreti och pleti, politiska motståndare, representanter för media och inte minst kollegor till oss, det vill säga psykologer. Senast efter lördagens tal till CIA har sociala medier fyllts av kommentarer kring Trumps tillstånd och nu undrar en hel värld om världens mäktigaste ämbete hamnat i händerna på en galen skojare.

Det har inte funnits brist på förslag vilka diagnoser Trump skulle kunna uppfylla kriterierna för, men bland de mest frekvent nämnda är ”Narcissistisk personlighetsstörning”, ”Sociopat” och ”Psykopat”. Andra, inte lika kliniska termer har använts som ”Tokfan”, ”Pajas” och ”Clown”.

Psykologin innehåller många delar och en av dem är just den om psykopatologi, dvs psykisk sjukdom eller dysfunktion. Denna skulle kunna tjäna som förklaring om någon så önskar. Vidare så skulle säkert även personlighetsteori kunna funka. Den som önskar använda den senare skulle nog snabbt sluta sig till att Trump sitter inne på ganska extrema Big-5-värden. Vi vill dock, använda en annan del av psykologin för att förklara varför vi, som legitimerade psykologer, anser att Donald Trump är helt normal.

Vi använder oss helt enkelt av den gren som kallas utvecklingspsykologi. Den ger oss nämligen möjligheten att inte bara titta på det som inte fungerar, det som är dysfunktionellt eller om ni så hellre vill är sjukligt. Den ger oss möjligheten att titta på vad som faktiskt är helt normalt utifrån ett utvecklingsperspektiv.

Så låt oss titta på Donald Trump ur ett utvecklingspsykologiskt perspektiv. Vi använder oss nedan av vedertagna definitioner avseende människans utveckling. Dessa definitioner hade kanske varit tillräckligt för att förklara Trumps beteenden, men vi önskade gå på djupet. Men då vi inte haft möjlighet att sitta ner för ett strukturerat utredningssamtal, så har vi valt de närmsta vi kunde komma, dvs hans egna uttalanden i form av tweets.

_________________________________________________

1-2 år

Barnet har ingen förståelse för konsekvenser. De agerar utan att tänka på följderna. Vidare så kan de upplevas som diktatoriska och själviska, men tänk på att allt de anser vara deras kommer att ses som en förlängning av dem själva.

_________________________________________________

3 år


Barnet kommer testa sin självständighet vilket kan leda till vredesutbrott. Barnet vill ha ökad kontroll vilket kan leda till vredesutbrott. Barnet kommer bli frustrerad vid besvikelser vilket kan leda till vredesutbrott.

_________________________________________________

4 år


Barnet kommer börja vara kritisk och definiera världen i enkla termer. Saker och människor kommer att vara bra eller dåliga, rätt eller fel, trevliga eller otrevliga.

_________________________________________________

5 år


Regler tenderar att vara flexibla, i alla fall för barnet. Barnet kan till exempel anklaga andra för fusk om de inte vinner en match.

_________________________________________________

6 år


Barnet kommer ganska troligt att veta mycket mer än du. Detta är möjligt att inventera genom enkla frågor, men det kan leda till vredesutbrott.

_________________________________________________

7 år


Barnet kan ha en tendens att klaga, vanligtvis gällande sina föräldrar eller regler, men även avseende vänner och andra barn. Barnet kommer att känna missförstått av många.

_________________________________________________

8 år


Barnet kommer att ha liten tolerans för åsiktsskillnader. Vidare kommer barnet vara mycket känsligt för vad andra tycker om hen.

_________________________________________________

9 år


Barnet kommer att driva mot vuxna personer och regler samt kan vara respektlös mot andra.

_________________________________________________

10-11 år


Barnet kan fortfarande argumentera om regler och dess nödvändighet samt detaljer i dem. De kommer att kämpa hårt för att hitta kryphål i regeln.

_________________________________________________

Vi har gjort vårt bästa för att hitta exempel som korrelerar med beskrivningar av högre åldrar, men har i detta arbete gått bet.

Så baserat på ovanstående kan vi, med all den kunskap och erfarenhet vi har, konstatera att Donald Trump, ur ett utvecklingspsykologiskt perspektiv visar på en fullt normal utveckling. Han visar alltså tydligt på ett beteende och en mognad som är fullt normal i livsutvecklingen för en 11-åring

Sammantaget så önskar vi att nästa gång någon hävdar att Trump inte har alla gafflar i lådan, så kan ni med bestämdhet understryka att han är som vilken 11-åring som helst.


Vi ser dock två problem i detta.

1. En 11-åring ska inte bli president i USA.

2. Karln är 70 år.


Med något ironiska hälsningar
Mattias Lundberg och Johan Waara


[EDIT: We have recieved many requests from people who wants this text translated to English. We will translate it and publish it 5.30 pm GMT monday, jan 23. If you like a notice when the translation is published, please subscribe.]

_________________________________________________

För mer information, kontakta:
Mattias Lundberg, 070-3154078, mattias@aplato.se, www.mattiaslundberg.se
Johan Waara, 070-6511349, johan.Waara@psyk.uu.se