Gkz0mhht0u1prbtkiosp

Det är kunskapsutbytet som är Almedalen.

Blogginlägg   •   Jun 30, 2016 10:20 CEST

Vecka 26 är en vecka media fokuserar på politikerveckan i Almedalen. Trots att den äger rum vecka 27... Man kan undra varför. Jo, rapporteringen vecka 26 går ut på att ifrågasätta offentliga instanser deltagande i så stor utsträckning som möjligt.

Tz6mcjqx9gnkexwlzimt

Förhandsboka nu - smyglansering av boken "Det är sant - det stod ju i tidningen"

Nyheter   •   Jun 12, 2016 18:50 CEST

​I slutet av augusti kommer boken "Det är sant - det stod ju i tidningen", skriver av Docent Mattias Lundberg och Fil Dr Stefan Söderfjäll. Boken som har undertiteln "en bok om hur du undviker att bli lurad" är en enkel och tydlig bok som passar alla med intresse för kunskap, påverkan och vetenskap.

Nlv1z0osq2phmqms4di5

Humorföreställningen "Den Lyckliga Pessimisten" till Kalmar, Oskarshamn och Växjö.

Pressmeddelanden   •   Maj 25, 2016 09:31 CEST

Bylund & Lundberg presenterar “Den Lyckliga Pessimisten”, en föreställning om optimist-maffian, självhjälpsböcker och hysterisk mindfulness. Trots positivt tänkande och fler lyckobringande mantran än någonsin är vi inte lyckliga hela tiden. Varför är det så? En underhållande föreställning som med lika delar psykologi och humor levererar träffsäkra analyser med hög igenkänningsfaktor!

Nlv1z0osq2phmqms4di5

Humorföreställningen "Den Lyckliga Pessimisten" till Karlskrona, Karlshamn och Kristianstad

Pressmeddelanden   •   Maj 25, 2016 09:24 CEST

Bylund & Lundberg presenterar “Den Lyckliga Pessimisten”, en föreställning om optimist-maffian, självhjälpsböcker och hysterisk mindfulness. Trots positivt tänkande och fler lyckobringande mantran än någonsin är vi inte lyckliga hela tiden. Varför är det så? En underhållande föreställning som med lika delar psykologi och humor levererar träffsäkra analyser med hög igenkänningsfaktor!

Gkz0mhht0u1prbtkiosp

Det vetenskapsfientliga Sverige – inte bara foliehattar

Blogginlägg   •   Maj 24, 2016 09:12 CEST

När jag växte upp var något sant om det stod i tidningen. Senare blev det sant om man hört något på radio eller sett och hört det på tv. I dag är något sant om man läser det på webben. Människan har ett behov av att kunna referera till någon eller något då man förmedlat information, alltför att markera trovärdigheten i sitt budskap.

Jtlyqekyeaxrthbfmjoj

Humorföreställningen DEN LYCKLIGA PESSIMISTEN kommer till Stockholm.

Pressmeddelanden   •   Maj 02, 2016 14:21 CEST

Nu kommer humorföreställningen och skrattsuccén "Den Lyckliga Pessimisten" av och med komikern Jan Bylund och psykologen Mattias Lundberg till Stockholm för en enda föreställning den 16 november 2016.

Gkz0mhht0u1prbtkiosp

Fotbolls- och publikskandalen blev även en mediaskandal.

Blogginlägg   •   Apr 27, 2016 21:52 CEST

Att fotbollen inte klarar av att kontrollera sina evenemang är inget nytt, men det som händer i samband med knallskottet på Gamla Ullevi är även en annan typ av skandal än en huliganskandal. Det är en mediaskandal.

Ndrhrxeqza6izd5ujoax

Humorföreställningen "Den Lyckliga Pessimisten" Turneplan hösten 2016

Pressmeddelanden   •   Mar 22, 2016 10:04 CET

Bylund & Lundberg presenterar “Den Lyckliga Pessimisten”, en föreställning om optimist-maffian, självhjälpsböcker och hysterisk mindfulness. Trots positivt tänkande och fler lyckobringande mantran än någonsin är vi inte lyckliga hela tiden. Varför är det så? En underhållande föreställning som med lika delar psykologi och humor levererar träffsäkra analyser med hög igenkänningsfaktor!

Ywwqdgskpan4ok9y6y01

Myterna om utbildningsgången till psykoterapeut

Blogginlägg   •   Mar 07, 2016 12:01 CET

En av de mest seglevade myterna inom mitt skrå är hur utbildningsgången till och kraven för att bli psykoterapeut. Det finns det mest fantasifulla uppfattningarna, men få tar sig tiden att verkligen kontrollera vad lagar och förordningar faktiskt säger. Inte blir det mindre komplicerat av att myndigheter som Socialstyrelsen, på sin egen hemsida använder förlegade begrepp i sin informationstext.

Media no image

DEBATTARTIKEL - Inbjudan till kommunikologin - förklara för oss!

Pressmeddelanden   •   Jan 25, 2016 08:37 CET

I en debattartikel på SVT Opinion 160121 bemöter det så kallade ”Kvalitetsrådet” vid Skandinaviskt Institutt för Kommunikologi den kritik som från flera forskare och Sveriges Radios Vetenskapsredaktion, riktats mot Kommunikologi som företeelse.

Tyvärr bemöter man genom att bland annat komma med direkta lögner där man påstår att:

Lundberg skrev redan för ett par år sedan om kommunikologi utan att ta reda på vad det är. Lundberg tackade då nej, precis som nu, till att träffa kommunikologer för att få möjlighet att öka sin förståelse för vad kommunikologi är.”

I själva verket fick Bea Alpherby, medlem av ”kvalitetsrådet” och undertecknare av debattartikeln följande till svar på sin inbjudan till en halv dags introduktion i Kommunikologi, i ett mail av Mattias Lundberg den 22 november 2013:

…Dessutom bygger vetenskap på kontrollerade studier och inte på anekdoter som jag anser att kommunikologin gör. Jag deltar gärna vid ngn av era halvdagar längre fram.”

Någon inbjudan efter 2013 har inte kommit.

Oförmåga att kommunicera

Vad ”Kvalitetsrådet” uppenbarligen inte förstått av den kritik som riktats är, ironiskt nog, oförmågan och oviljan att kommunicera vad kommunikologi är och på vilket sätt den utvecklats, utprovats och utvärderats. Under flera år har frågor ställts till kommunikologer i Sverige och till upphovsmännen med önskemål att beskriva den process som ligger bakom det man kallar en ny ”metadisciplin”, men svaren har uteblivit. Inte heller i sin debattartikel gör man något försök annat än att återupprepa den definition som ordagrann återfinns på varje kommunikologs hemsida. Dessutom, någon hjälp att förstå vad kommunikologi är från den vanliga och säkraste källan för kunskap, vetenskapliga databaser, får man inte heller, då den helt lyser med sin frånvaro där.

Att inte tillhandahålla tillräcklig information är en bra strategi om man vill anklaga någon för att inte förstå. Kvalitetsrådet har därför rätt när det påstår att vi inte tagit reda på vad kommunikologi är. Helt enkelt för att det inte går…., om man inte går deras kurser förstås… För det är på deras kurser man enligt upphovsmännen får tillräckliga analysverktyg för att kunna ta ställning till kommunikologin. Utan dem är man som forskare fast i gamla tankebanor och kan inte tillgodogöra sig den nya disciplinen.

Om kommunikologin, dess upphovsmän och företrädare är seriösa i att vilja dela med sig av sin disciplin torde det vara i deras intresse att faktiskt möta denna kritik genom att tillhandahålla nödvändig information istället för att komma med personangrepp och direkt felaktiga påståenden.

Inbjudan

Vi vill därför ta initiativ till ett heldagsmöte där upphovsmännen, ”kvalitetsrådet” och andra kommunikologer ges möjlighet att för oss och andra forskare från olika etablerade vetenskapliga discipliner, beskriva vad kommunikologi är. Vi lovar att tillämpa den så kallade ”generositetsprincipen”, vilket enkelt uttryckt innebär att vi går in med öppna ögon och tolkar kommunikologins budskap så välvilligt som möjligt. Vi tillhandahåller en ändamålsenligt lokal någonstans i Sverige, lunch och det enda villkor vi har är att vi får dokumentera mötet.

Våra frågor

Inför ett sådant möte har vi ett antal frågeställningar som vi tidigare försökt få svar på och som skulle underlätta för oss i vår förståelse om dessa kunde bli besvarade. Nedanstående är grundläggande frågeställningar för att få en förståelse över kommunikologins eventuella plats i förhållande till det etablerade forskarsamhället.

Metadisciplin/Metastudier:

 • På vilket vetenskapligt material är metadisciplinen kommunikologi baserat?
 • Hur har man gjort urvalet?
 • Hur har man vägt samman och konstruerat metadisciplinen?
 • På vilket sätt har identifikationen av de s k ”nycklarna” skett och hur är dessa utvärderade?

Utfall/utvärdering

 • Vad kan den som går en utbildning i kommunikologi förvänta sig för utfall/effekt av denna utbildning?
 • Vad ligger till grund för detta förväntade utfall?
 • Hur är kommunikologin som disciplin och utbildning utvärderade?
 • Finns det situationer/sammanhang där kommunikologi inte fungerar/är applicerbart och hur är det utvärderat och om nej, hur är det fastslaget?

Utbildning/förståelse

 • Hur många utbildningssteg måste man gå för att förstå kommunikologins budskap/kärna?
 • På vilket sätt examineras/kunskapskontrolleras kurstagarna?
 • Hur utbildas kurstagarna i kritiskt förhållningssätt till den egna "metadisciplinen"?

Mattias Lundberg, Docent i Psykologi, Umeå universitet

Magnus Lindwall, Professor i idrottsvetenskap med inriktning mot idrottspsykologi, Göteborgs universitet

Stefan Söderfjäll, Fil Dr i Psykologi, Ledarskapscentrum

Michael Gruber, Fil Dr i Psykologi, Umeå universitet

Peter M. Dahlgren, Doktorand i medie- och kommunikationsvetenskap, Göteborgs universitet

Fredrik Sandin, Leg. Psykolog, PsykologA

_____________________________________________

Denna debattartikel kan får publiceras som debattartikel på debattsida/motsvarande. Om artikelns innehåll av utrymmesskäl behöver kortas bör detta korresponderas med författarna.

För mer information, kontakta: Mattias Lundberg, mattias.lundberg@umu.se, 070-3154078

___________________________________________________________________________

Mattias Lundberg är Leg, Psykolog, Leg Psykoterapeut, Docent i Psykologi vid Umeå Universitet, Författare, Föreläsare och Moderator.

"Om kommunikologin, dess upphovsmän och företrädare är seriösa i att vilja dela med sig av sin disciplin torde det vara i deras intresse att faktiskt möta denna kritik genom att tillhandahålla nödvändig information istället för att komma med personangrepp och direkt felaktiga påståenden."

Läs vidare »

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

Om Mattias Lundberg

En av Sveriges tydligaste psykologer med mottot: Psykologi åt folket!

Mattias Lundberg är Leg, Psykolog, Leg Psykoterapeut, Docent i Psykologi vid Umeå Universitet, Författare, Föreläsare och Moderator.

Söker du en psykolog med vilja och mod att ha åsikter så är Mattias den du söker. Hans förmåga att förklara psykologi på ett enkelt sätt är omtalad och han anlitas ofta därför av såväl media som företag. Mattias mål är att göra psykologin tillgänglig och attraktiv - för alla.

Mattias är författare till böckerna:
Jäkla Människa - en handbok i hur man hanterar jobbiga människor på arbetet
17 typer av män - och vad de säger till psykologen
15 typer av kvinnor - och vad de säger till psykologen
16 typer av chefer - och vad de säger till psykologen
13 typer av par - och vad de säger till psykologen
12 typer av arbetsgrupper - och vad de säger till psykologen
Mattias disputerade 1999 med en avhandling kring personlighet och uppfostran. Mattias har tidigare varit verksam inom psykiatrin och arbetat med rehabilitering i privat verksamhet. Dessutom har Mattias arbetat med chefs-och ledarutveckling, chefscoaching och utbildning, främst inom näringslivet.

Han som lektor och docent vid institutionen för Psykologi vid Umeå universitet. Han har arbetat mycket med föreläsningar och anlitas ofta som moderator och debattledare.

Adress

 • Mattias Lundberg
 • Donners Gränd 4
 • 903 51 Umeå

Länkar