Skip to main content

Om Akademin i det offentliga samtalet - Replik till Lars Jacobsson. #vk #umeå #umu

Blogginlägg   •   Sep 29, 2013 21:25 CEST

Lars Jacobsson efterlyser i en debattartikel i Västerbottenskuriren, Akademins röst i det offentliga rummet i Umeå. Jag vill vara tydlig med att jag liksom Jacobsson tycker det är viktigt att lärare och forskare från Umeå universitet deltar aktivt i det offentliga samtalet. Min uppfattning är att vi aldrig kan delta för mycket. Vidare håller jag med Jacobsson då han spekulerar i om det faktum att denna arbetsuppgift inte är tillräckligt meriterande i den vetenskapliga världen för att prioriteras.

Vad Jacobsson glömmer, eller kanske bara som hastigast berör, då han spekulerar i olika orsaker är det faktum att det offentliga rummet såsom han definierar det (primärt dagspress), ser annorlunda ut i dag än tidigare. Dels är konkurrensen om utrymmet mycket hårdare. Det som tidigare fick en halvsida, får i dag en spalt, och i ärlighetens namn, hur mycket plats ges i dagens tryckta media för vetenskap i förhållande till nöjessidor, heminredning och annat. Den representant från akademin som vill ta plats, har ett helt enkelt ett svårare uppdrag i dag än tidigare. Dels att denna svårighet ligger även i att media har mycket kortare ledtider i dag än tidigare. Debatter skall ske nästan momentant, och det går inte att komma med en replik på något en vecka efteråt. Repliken måste in dagen därpå, annars är nyheten ”kall”. För att kunna bemöta dessa krav måste man med andra ord stå standby, och i ärlighetens namn, vem kan göra det.

Jacobson gör det också ganska enkelt för sig när han begränsar sin definition av det offentliga rummet till dagspress. Med den utgångspunkten har sannolikt Jacobsson rätt, att rösterna från akademin minskat, eller åtminstone inte ökat.

Om man däremot breddar definitionen och tar med de internetburna sociala medierna, så är min upplevelse att medverkan från akademin hela tiden tar större plats. Det finns ett stort antal medarbetare vid Umeå universitet som bloggar, twittrar, gör podradio och podvideo skriver debattinlägg på internetburna nyhets- och debattsidor på nätet. Jacobsson efterlyser bland annat humanister, vilket är ganska kul med tanke på att två humanister vid Umeå universitet producerar en av Sveriges mest lyssnade akademiska podradios, Mediaspanarna.

Är man så pass påläst att man inser att Internet ÄR en del av det offentliga rummet, så förstår man varför jag publicerar denna replik via en kanal som Jacobsson inte "begriper sig på". Helt enkelt för att spridningen blir större, och kanske om gammelmedia så vill, plockar de upp denna replik och publicerar den. Gör de inte det, så har jag ändå nått ut till väldigt många människor

Som jag ser det handlar det snarast om att den akademiska närvaron i det offentliga rummet ökat, men till stora delar bytt arena från tidningarnas debatt och kultursidor, till mer moderna arenor där målgrupperna är större och spridningen av budskapet kan få ett större genomslag.