Skip to main content

UMUPOP – en sida för spridning av populärvetenskap.

Pressmeddelande   •   Dec 12, 2016 08:42 CET

Mattias Lundberg, docent vid Umeå universitet har tagit initiativet till en Facebooksida där lärare och forskare vid Umeå universitet delar med sig av sin egen och andras forskning i populärvetenskapliga termer. Tillsammans med åtta kollegor startar han nu sidan UMUPOP.

Syftet med sidan är att tillgängliggöra kunskap som kommer från Umeå universitet, men även från andra håll, till allmänheten. Innehållet är brett och kommer förutom länkar till populärvetenskapliga artiklar även att innehålla bloggar, poddar och debattinlägg kring vetenskap och forskning. Allt under populärvetenskaplig flagg.

-Universiteten är duktiga på att arbeta med kunskapsöverföring, men det behövs fler vägar. Detta är ett initiativ underifrån, där vi som lärare och forskare kan sprida sådant som intresserar oss, och det blir ett komplement till det som universiteten gör från centralt håll, säger initiativtagaren Mattias Lundberg.

Att hitta nya vägar för att kunna sprida kunskap som genereras från forskning är både utmanande och viktigt:

-Jag tror att dagens medielandskap kräver att vi som forskar själva blir bättre på att berätta om våra resultat. Vi har aldrig blivit så exponerade för olika rapporter men vi har ännu inte hittat modeller för att sovra och kritiskt granska. Det kan vi forskare vara delaktiga i, säger Elza Dunkels, en av de medverkande skribenterna på sidan.

Sidan öppnades under november månad och fick direkt cirka 1000 följare, vilket visar på intresset för och behovet av en sida som förmedlar vetenskap med populärvetenskaplig ton. Men från skribenternas håll finns förhoppningar om att sidan ska nå många fler:

-Ja, vi vill så klart gärna att fler upptäcker sidan som kontinuerligt ska fyllas på med innehåll. Men vi vill även att fler ska bidra till sidan, och uppmanar samtliga intresserade forskare vid Umeå universitet att höra av sig så kan vi fylla på med fler skribenter, avslutar Mattias Lundberg

För mer information, kontakta:
Mattias Lundberg, 070-3154078, mattias@aplato.se

Länk till sidan: https://www.facebook.com/umupop/

Skribenter på sidan just nu:

  • Mattias Lundberg
  • Elza Dunkels
  • Patrik Norqvist
  • Linus Andersson
  • Erik Lindenius
  • Jessica Körning Ljungberg
  • Jesper Enbom
  • Paul Davis
  • Bent Christensen

___________________________________________________________________________

Mattias Lundberg är Leg, Psykolog, Leg Psykoterapeut, Docent i Psykologi vid Umeå Universitet, Författare, Föreläsare och Moderator. 

Mattias Lundberg är en flitig samhällsdebattör med särskilt intresse för psykologin i politiken. Mattias Lundberg beskrivs ofta som en psykolog med förmåga att förklara psykologi på ett enkelt sätt och han anlitas ofta därför av såväl media som företag.

Mattias är författare till bland andra: Den Lyckliga Pessimisten & Det är sant - det stod ju i tidningen