Skip to main content

Medborgarskolan Stockholmsregionen har fått 4,5 miljoner till projektet ”Bland kakor och moln”

Nyhet   •   Jul 08, 2019 09:09 CEST

Medborgarskolan har fått beviljat fondmedel från Arvsfonden som ska gå till IT-projektet ”Bland kakor och moln”. Projektet är verksamt i tre år och syftet är att äldre personer i Stockholm med funktionsnedsättningar ska få lära sig att använda digitala hjälpmedel som stöd i vardagen.

Genom projektet får målgruppen lära sig att använda digitala hjälpmedel som t.ex. Bank-ID, betala räkningar och boka vårdtid. Utöver detta får de dessutom nya kunskaper, utöva kulturaktiviteter, samt träffa nya vänner. Projektet ska bidra till att stärka målgruppens demokratiska rättigheter och ge dem ett mer innehållsrikt socialt liv.

Alla kurser ska utgå från den pedagogiska modellen Peer Learning vilket innebär att deltagarna handleder varandra och lär sig nya kunskaper i samspel med sina jämbördiga. Projektet ska utveckla en webbportal med projektets metodik och studiematerial.

Vi är oerhört tacksamma att vi blivit tilldelade detta bidrag av Arvsfonden. Det ger oss möjlighet att ta vid och hjälpta denna utsatta grupp eftersom kommunerna slutar att betala för daglig verksamhet för personer som fyllt 67 år. Målet med projektet är att är målgruppen ska bli mer delaktighet i samhället, säger Mats Åkerblom, Verksamhetschef Medborgarskolan.


För mer information
Mats Åkerström, Verksamhetschef uppdrag och projekt
Tel: 010-157 63 74 Mail: mats.akerstrom@medborgarskolan.se

Om Medborgarskolan
Medborgarskolan är ett studieförbund som erbjuder folkbildning, uppdragsutbildningar och skolverksamhet. Vi finns över hela Sverige och ger människor möjlighet att utvecklas tillsammans med andra. Vår verksamhet bygger på en humanistisk värdegrund med individen i centrum.

Om Arvsfonden
Allmänna arvsfonden stöttar det engagemang som finns hos föreningar och organisationer – så att bra idéer kan förvandlas till en bättre verklighet för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Arvsfondens pengar har gjort och gör stor skillnad. Varje år får runt 400 projekt över hela landet stöd ur fonden. År 2018 delades 647 miljoner kronor ut.