Skip to main content

Bristande tyskkunskaper problem för svenska företag

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2016 08:50 CET

Fram till mitten av förra seklet stod tyska på schemat i de flesta svenska skolor. Det kulturella, intellektuella och ekonomiska utbytet med vårt grannland på andra sidan Östersjön hade länge varit intensivt. Efter krigsslutet dalade tyskans popularitet till förmån för engelskan och så har det förblivit. Av de ungdomar som går ut nian idag är det bara hälften så många som väljer att studera tyska jämfört med för tjugo år sedan – en trend som förvandlats till en utmaning för det svenska näringslivet.

Trots att den anglosaxiska populärkulturen står högt i kurs i Sverige, är Tyskland en riktig tungviktare när det kommer till handel. Enligt Utrikesdepartementet står Tyskland för 10 procent av den svenska exporten och enligt Statistiska Centralbyrån var Norge och Tyskland våra största exportmarknader under 2014.

– För att göra affärer i Europa räcker det inte alltid med engelska, förklarar Karin Holm på Medborgarskolan. Vi ser ett tydligt intresse för företagskurser i affärstyska. I länder som Österrike, Schweiz och även vissa delar av Italien och Tjeckien är det tyska som gäller i de flesta affärssammanhang.

Ett företag som valt att vända sig till Medborgarskolan för tyskundervisning är det Malmöbaserade speditionsföretaget Begoma.

– Vårt uppdrag är sköta internationell logistik, berättar Begomas VD Henrik Malmberg. Våra kunder finns inom svensk basindustri som handel, pappers- och skogsindustri och vi har många leveranser inom Europa. Initiativet till att kompetensutveckla inom tyska kom från personalen. De flesta har goda baskunskaper men för oss gäller det att verkligen kunna förstå snabbt och korrekt vid all kommunikation med våra internationella kunder.

Kurserna för Begomas anställda kommer att genomföras under våren. Två gruppkurser på olika nivåer är inplanerade.

– För oss var det en förutsättning att kurserna kunde hållas i våra egna lokaler. I vår bransch går det inte att skicka iväg flera medarbetare på samma gång, här händer det saker hela tiden.

Tyskland erbjuder goda affärsmöjligheter för svenska företag. Att hitta en lösning på bristande kunskaper i tyska är en utmaning som det gäller att bemöta på ett smart sätt.

– Om den nya generationen inte heller faller för tyskan är företagskurser ett reellt alternativ, påpekar Karin Holm från Medborgarskolan.

Om Medborgarskolan
Medborgarskolan skapar mötesplatser för dig som söker kunskap, utveckling och upplevelser. Vår verksamhet inspirerar till lustfyllt och livslångt lärande. Våra kärnvärden är individen i centrum,  utveckling i samverkan, ömsesidig respekt och kunskapens egenvärde.

www.medborgarskolan.se