Skip to main content

Det nya livslånga lärandet utmanar folkbildningen

Pressmeddelande   •   Dec 02, 2013 15:00 CET

Samhällsutvecklingen påverkar folkbildningen. Vi ställs inför både möjligheter och svårigheter i en tid av ständig förändring, då det livslånga lärandet spelar en viktigare roll än någonsin både för samhället och för individen. Därför måste kunskapsleverantören vara beredd till anpassning för att i hård konkurrens vara ett attraktivt val för den enskilde som söker ny kunskap, menar Ulrika Lindahl arbetar som verksamhetsansvarig vid Medborgarskolan i Jönköping i en artikel i Venue, Linköpings universitets nätforum samt i en kommande bok från Folkbildningsförbundet. 

Många människor i dag lever ett liv i högt tempo både på arbetet och privat. Tid har blivit en dyrbar lyx som få verkar ha tillräckligt av. Samtidigt ökar arbetslivets krav på väl fungerande och högpresterande arbetstagare. Arbetslöshetssiffrorna stiger samtidigt som det råder stor brist på kompetens inom vissa yrkeskategorier.

Samtidsmänniskans utmaning för att kunna matcha de ökade krav på kompetens som ett föränderligt yrkesliv kräver är det livslånga lärandet – att kontinuerligt söka ny kunskap.

 

 

Om Medborgarskolan
Medborgarskolan skapar mötesplatser för dig som söker kunskap, utveckling och upplevelser. Vår verksamhet inspirerar till lustfyllt och livslångt lärande. Våra kärnvärden är individen i centrum,  utveckling i samverkan, ömsesidig respekt och kunskapens egenvärde.

www.medborgarskolan.se