Skip to main content

​Få tolkar vill auktorisera sig

Pressmeddelande   •   Feb 13, 2018 15:01 CET

Kammarkollegiets rapporter visar att färre tolkar vill auktorisera sig. En trend som Medborgarskolan oroar sig för eftersom det tydligt framkommer att tolkförmedlingar behöver fler godkända tolkar.

På uppdrag av regeringen tog Kammarkollegiet fram en rapport ”Tolkanvändningen i staten” som visar att för få tolkar vill auktoriserar sig. En av de viktigaste orsakerna till att det finns för få kvalificerade tolkar är att de ser brister i ramavtalen för tolktjänster.

- Rapporter från Kammarkollegiet visar att få tolkar vill auktorisera sig och detta känner jag en oro över. För enligt våra kontaktpersoner på olika tolkförmedlingar finns det ett stort behov av grundutbildade kontakttolkar och så klart då även auktoriserade tolkar, berättar Reneé Andersson som är ansvarig för tolkutbildningen.

- Vi har under 12 år haft grundutbildningen för kontakttolkar på Medborgarskolan i Malmö. Tidigare var det under tillsyn av Tolk- och översättningsinstitutet (TÖI) vid Stockholmsuniversitet men sedan 2011 är det MYH som står för det. Genom åren har drygt 150 personer blivit godkända kontakttolkar, fortsätter Renée Andersson.

Med Medborgarskolans tolkutbildning tar deltagarna första steget för att bli auktoriserad tolk. Auktorisationen är en examen och ett kvitto på att man behärskar i princip alla tolkningar i vårt samhälle.

Medborgarskolans tolkutbildning är under ett år på deltid i Malmö på kvällar och helger. Nästa kursstart är i maj och sista ansökningsdag är 15 mars. Efter avsluta utbildning ges det möjlighet för deltagarna att få arbete och uppdrag via tolkförmedlingar.

FAKTA

Regeringen har nu tillsatt en ny utredning ”Effektiva och ändamålsenliga tolktjänster” där utredaren har i uppdrag att se över följande punkter:

 • kartlägga landets verksamma tolkar utifrån antal, kvalifikationsnivå samt deras kompetens i relation till uppdrag
 • föreslå en ändamålsenlig struktur med tydliga utbildningsvägar som tillgodoser samhällets behov av tolkar med relevant kompetensnivå
 • analysera hur dagens system med auktorisation och kompetensbedömning av tolkar fungerar och föreslå åtgärder för förbättrad kompetensbedömning genom exempelvis auktorisation och certifiering
 • analysera behovet av tillsyn av tolktjänster samt vid behov föreslå hur en sådan tillsyn kan utformas
 • kartlägga områden där myndigheter med fördel bör samverka och föreslå effektiva former för samverkan
 • lämna nödvändiga författningsförslag
 • Om Medborgarskolan

  Medborgarskolan är ett studieförbund som erbjuder folkbildning, uppdragsutbildningar och skolverksamhet. Vi finns över hela Sverige och har nästan en miljon deltagare varje år. Vår verksamhet bygger på en humanistisk värdegrund med individen i centrum.

  www.medborgarskolan.se