Skip to main content

​Fler kan valideras och bli godkända kontakttolkar

Pressmeddelande   •   Aug 14, 2017 09:18 CEST

Fler kan validera sin tolkutbildning hos Medborgarskolan i Malmö

Från och med våren 2018 kan fler tolkar valideras och därmed bli godkända kontakttolkar. Medborgarskolan i Malmö har fått uppdrag att utöka antalet valideringar. En process som gör att aktiva tolkar som saknar utbildning kan få sin kompetens bedömd i relation till grundutbildningen för kontakttolkar.

Aktiva tolkar kan redan i dag validera sina kunskaper och kompetens i relation till grundutbildningen för kontakttolkar. Att validera och bli godkänd kontakttolk ger bland annat konkurrensfördelar på arbetsmarknaden och även möjlighet till utökade uppdrag.

Utökad valideringsverksamhet hos Medborgarskolan

Medborgarskolan i Malmö är en av aktörerna som på uppdrag av MYH, Myndigheten för yrkeshögskolan, ansvarar för validering av kontakttolkar gentemot den ettåriga grundutbildningen. Nyheten för hösten är att fler kan ansöka om tolkvalidering. Detta genomförs för verksamma tolkar som saknar utbildning som får chansen att få sina kunskaper prövade för att fastslå kompetensnivån som tolk. Med rätt kompetens får den sökande ett utbildningsbevis som motsvarar utbildningsbeviset från grundutbildningen för kontakttolkar. Om man inte klarar hela valideringsprocessen får den sökande möjligheten att komplettera delar av grundutbildningen. Saknas stora delar måste man gå hela grundutbildningen.

Om Medborgarskolan

Medborgarskolan är ett studieförbund som erbjuder folkbildning, uppdragsutbildningar och skolverksamhet. Vi finns över hela Sverige och har nästan en miljon deltagare varje år. Vår verksamhet bygger på en humanistisk värdegrund med individen i centrum.

www.medborgarskolan.se