Skip to main content

Många vill veta mer i Arvika!

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2011 10:11 CET

I Arvika träffas fyra Mervetargrupper, för att utvecklas och diskutera kring allehanda ämnen - för att få veta lite mer. Mervetarna är ett koncept som Medborgarskolan arbetat med i många år. Det är ett studiematerial som innehåller korta texter om allt mellan himmel och jord. På en Mervetarcirkel kan man lära sig mer om kubismen såväl som om demokratins utveckling.

Deltagarna i Medborgarskolans Mervetarcirklar är från 63-89 år och träffas i drygt två timmar varje vecka. Att vara Mervetare innebär att man fördjupar kunskap i ämnen som man tidigare bara hade flyktig kunskap i. Ibland går diskussionsvågorna höga, men aldrig utan att skrattet är långt borta. Några deltagare beskriver verksamheten som utvecklande och stimulerande, i synnerhet att frågor och ämnen belyses ur olika infallsvinklar allt utifrån de olika deltagarnas referensramar.

Fredrik Evrell, ansvarig för Medborgarskolan i Arvika säger att: ”En av de viktigaste förtjänsterna med Mervetarna är de nya vänskapsband som knyts. Medborgarskolan samlar människor som är nyfika och sätter ihop dem i grupper. I dagens samhälle är det lätt att bli ensam, därför är en verklig mötesplats så viktig.”

Vill du/ni besöka någon av våra grupper kontakta Fredrik för tider och dagar.

Vill ni veta mer, välkommen till:
Informationsträff
Torsdag 17 februari, Kl 14:00
Storgatan 21 B, Arvika

För mer information var vänlig kontakta:
Fredrik Evrell, verksamhetsansvarig, Medborgarskolan Arvika, tel 0570-162 90,
mobil 070-696 47 30, e-post fredik.evrell@medborgarskolan.se

Om Medborgarskolan
Mer än en miljon människor deltar varje år i Medborgarskolans kurser och kulturaktiviteter. Vi finns över hela landet och vår verksamhet är öppen för alla. Vårt mål är att stimulera till kunskapssökande, eget skapande och samhällsengagemang. Vi förenar trivsamma lärandeformer med höga krav på kvalitet och kompetens.
Läs mer på www.medborgarskolan.se