Skip to main content

Ytterligare en utbildning för kontakttolkar i Malmö

Pressmeddelande   •   Feb 05, 2016 14:06 CET

Medborgarskolan i Malmö erbjuder ytterligare en grundutbildning för kontakttolkar med start den 2 maj. Det är en ettårig utbildning som står under tillsyn av Myndigheten för yrkeshögskola. Deltagarna som avslutar utbildningen blir grundutbildade kontakttolkar.

Efterfrågan av grundutbildade kontakttolkar är stor. Genom att gå grundutbildningen får deltagarena en bred kompetens och tillåts tolka hos olika myndigheter. Efter avslutad utbildning kan man anmäla sig till Kammarkollegiets register över grundutbildade tolkar.

Det finns endast ett fåtal utbildningsarrangörer i Sverige som erbjuder denna utbildning. Medborgarskolan i Malmö har tidigare en utbildning som startar i december varje år. Eftersom efterfrågan på tolkar har ökat markant efter hösten stora flyktingströmmar har nu Medborgarskolan i Malmö fått tillstånd av Myndigheten för yrkeshögskola (MYH) att starta upp ytterligare en utbildning. Det är en ettårig utbildning, på totalt 545 studietimmar, som är i Malmö med start den 2 maj. Ansökan sker fram till och med den 15 mars.

- Till min stora glädje kan vi nu erbjuda ytterligare en grundutbildning för kontakttolkar i Malmö. Vi märker att intresset är stort och jag har stora förhoppningar att vi även nu i vår har fyra tolkspråk och full grupp, berättar Renée Andersson ansvarig på Medborgarskolan.

Att vara tolk innebär att man möjliggör kommunikation genom muntlig översättning mellan olika språk. Som utbildad kontakttolk översätter man mellan enskilda personer och representanter för myndigheter som migrationsverket, sjukhus, socialkontor, flyktingförläggningar, arbetsförmedlingar och inom rättsväsendet. Efter grundutbildningen kan man göra ett auktorisationsprov hos Kammarkollegiet och därmed ta ytterligare ett steg i karriären och bli auktoriserad tolk (AT).

Om Medborgarskolan
Medborgarskolan skapar mötesplatser för dig som söker kunskap, utveckling och upplevelser. Vår verksamhet inspirerar till lustfyllt och livslångt lärande. Våra kärnvärden är individen i centrum,  utveckling i samverkan, ömsesidig respekt och kunskapens egenvärde.

www.medborgarskolan.se