Skip to main content

​Medborgarskolan deltar som koordinatorer i EU-projektet ”Fix small art”

Pressmeddelande   •   Jan 10, 2019 14:08 CET

Medborgarskolan i Stockholm deltar som koordinatorer i ett nytt EU-projekt ”Fix small art”. Projektet syftar till att erbjuda personer med olika funktionsnedsättningar samt psykisk ohälsa möjligheter att arbeta med konst och papperskonst för att på så sätt stärka sin självkänsla. Under två år kommer samarbetspartners från sju EU-länder att delta i projektet som finansieras av Erasmus och programmet ”KA2 Strategic Partnerships (2018-1-SE01-KA204-039037)”.


Genom att få arbeta med konsthantverk och få tillgång till rätt form av undervisningsmetoder, så kan personer med funktionsnedsättning och psykisk ohälsa förbättra sin kommunikation, självkänsla och sociala förmåga. Projektet kommer att ta fram en handbok som syftar till att öka lärarnas kunskap inom området och stärka pedagogik och undervisningsmetoder. Mellan de deltagande länderna sker dessutom ett mycket värdefullt utbyte när det gäller att sprida kunskap och arbetssätt.

De deltagande ländernas representanter träffades i Thessaloniki för ett första arbetsmöte i november 2018. I mötet fördjupade projektdeltagarna dialogen kring möjligheterna med projektet samt diskuterade innehållet i handboken och projektets kommande aktiviteter.

Vill du veta mer, välkommen att kontakta:
Helen Riise, Chef för Folkbildningsenheten på Medborgarskolan Stockholm
Mail: helen.riise@medborgarskolan.se
Telefon: 010-157 62 50

Mer information kommer att publiceras löpande framöver på: 
www.fixsmallart.eu

Projektets Facebook-sida: 
www.facebook.com/fixsmallart

Om Medborgarskolan

Medborgarskolan är ett studieförbund som erbjuder folkbildning, uppdragsutbildningar och skolverksamhet. Vi finns över hela Sverige och ger människor möjlighet att utvecklas tillsammans med andra. Vår verksamhet bygger på en humanistisk värdegrund med individen i centrum.

www.medborgarskolan.se