Skip to main content

Medborgarskolan Skövde beviljas projektmedel som kan rädda liv

Pressmeddelande   •   Jun 11, 2019 11:29 CEST

Cissi Hagberg, verksamhetsutvecklare på Medborgarskolan och initiativtagare till projektet

Västra Götalandsregionen har beviljat projektmedel till Medborgarskolan Väst och organisationen Suicide Zero för suicidprevention. Projektet ska ge kunskap kring suicid och psykisk ohälsa och verktyg att samtala med någon som kan vara i riskgruppen för suicid. Utbildningsinsatserna kommer erbjudas gratis.

Varje år tar ca 1500 personer sitt liv i Sverige, vilket även berör Västra Götaland, och enskilda kommuner på många sätt. En nollvision för självmord finns, och för att ta ett steg mot den visionen är ett av Folkhälsoenhetens prioriterade områden i Västra Götalandsregionen just psykisk hälsa (beredningen för folkhälsa och social hållbarhet).

Suicide Zero är en ideell organisation som nationellt jobbar för att minska antalet självmord.
Läs mer på https://www.suicidezero.se/

Tillsammans med Medborgarskolan Väst har man nu sökt och fått beviljat projektmedel för första året av projektet Våga fråga. Projektet syftar till att ge ideella sammanslutningar, grupper och nätverk i hela regionen kunskap kring suicid, psykisk ohälsa och verktyg att samtala med någon som kan vara i riskgruppen för suicid. Utbildningsinsatserna kommer erbjudas gratis, och redan i höst startar projektet upp.

– Jag förlorade min pappa i suicid 2016 vilket gör att detta ämne ligger mig varmt om hjärtat, säger Cissi Hagberg, verksamhetsutvecklare på Medborgarskolan och initiativtagare till projektet. Jag är så glad att VGR ser potentialen i detta projekt.

– Utbildningen vi ska utgå från är framtagen av ett expertråd från Suicide Zero och är väl utvärderad och testad. Jag känner mig trygg i att säga att den kan rädda liv, tillägger Cissi Hagberg.

– Vi vill få fler att göra mer för ett samhälle utan självmord, och därför är vi extra glada för Västra Götalandsregionens satsning på vårt och Medborgarskolans gemensamma projekt, säger Anna-Maria Broman Ek, verksamhetsansvarig på Suicide Zero. Ju fler som får ta del av Våga fråga, desto fler liv kan räddas.

Se beslut
https://www.vgregion.se/aktuellt/press/beslut-i-regionstyrelsen/regionstyrelsen-4-juni-2019/

För mer information
Cissi Hagberg, verksamhetsutvecklare Medborgarskolan Region Väst
0760-440955 | cissi.hagberg@medborgarskolan.se

Om Medborgarskolan

Medborgarskolan är ett studieförbund som erbjuder folkbildning, uppdragsutbildningar och skolverksamhet. Vi finns över hela Sverige och ger människor möjlighet att utvecklas tillsammans med andra. Vår verksamhet bygger på en humanistisk värdegrund med individen i centrum.

www.medborgarskolan.se