Skip to main content

Rekryteringsmässa i Göteborg öppnar upp för ökad mångfald och hållbarhet vid rekrytering

Pressmeddelande   •   Sep 26, 2017 13:55 CEST

Rekrytera hållbart är ett forum för arbetsgivare och arbetssökande att hitta varandra och öppna upp för mångfald och hållbarhet i rekryteringen.

Måndag 2 oktober arrangerar Medborgarskolan – i samarbete med CSR Västsverige, Samordningsförbundet och Scandic Crown – rekryteringsmässan Rekrytera hållbart på Scandic Crown i Göteborg. Med bakgrund av nya lagen om hållbarhetsrapportering, finns ett ökat behov och intresse från organisationers sida att lära sig om och aktivt arbeta med hållbarhetsfrågor. Mässan ger deltagande företag möjlighet att utbyta erfarenheter med varandra för att öka hållbarheten i sin rekryteringsprocess och se mångfald som en konkurrensfördel.

Mässans tider – media välkommen hela dagen!

07.30-08.30 Installation, mingel och frukost – för utställare

08.30-09.45 Föreläsare från näringslivet – för utställare och andra inbjudna

• Timo Pohjanvuori, grundare av Prospero Magagement med en unik kompetens inom innovation, patentering och kundkravfokuserad produktutveckling
• Magnus Berglund, Scandic Hotels tillgänglighetsambassadör
Sofia Appelgren, grundare och VD för det sociala företaget Mitt Liv

10.00-17.00 Mässan är öppen för allmänheten

Om rekryteringsmässan Rekrytera hållbart

Rekrytera hållbart är en mötesplats för företag och organisationer, som värnar om socialt ansvarstagande och en hållbar rekrytering, och arbetssökande från alla grupper på arbetsmarknaden att träffas, knyta kontakt, utbyta idéer och erfarenheter och i bästa fall hitta nya medarbetare eller jobb.

– Idén till mässan väcktes ur behovet, hos både arbetsgivare och arbetssökande, att hitta ett forum för att öka förståelsen för värdet av en hållbar rekryteringsprocess och för att matcha rätt kompetens med rätt uppgift, menar Roberto Malek på Medborgarskolan, huvudansvarig för mässan. Det handlar också om att arbetssökande, med till exempel funktionsvariationer, ska känna sig sedda och hörda.

– Företag öppnar upp allt mer för mångfald i rekryteringen och vill se vilka resurser som finns hos de personer som söker jobb, säger Emelie Janelöv på Arbetsförmedlingen. Detta gäller oavsett om man som arbetssökande kommer från ett annat land, har funktionsvariationer, har varit arbetssökande länge, vill byta bransch, är ny i arbetslivet – ja, vem man än är.

Under mässdagen finns möjlighet för besökare att prata enskilt med representerade företag och även att ta del av deltagande företags verksamheter samt hur de arbetar med hållbar rekrytering. Det bjuds även på aktiviteter som kan vara värdefulla verktyg för att förstärka arbetssökande inför nästa karriärval. Vid vår Inspirationsring finns arbetsterapeuter, teckenspråkstolk, coacher samt möjlighet att testa verktyg, som till exempel intressetester och intervjutekniker, till stöd i jobbsöket.

Om Innovationsveckan 2017

Rekrytera hållbart smygstartar vi också Innovationsveckan med en egen ö där fokus ligger på hur digitala lösningar skulle kunna underlätta för arbetsgivaren att hitta resurser i alla människor – oavsett funktionsvariationer, språksvårigheter eller annat. Innovationsveckan 2017 arrangeras av Arbetsförmedlingen i samarbete med Ingenjörer utan gränser, Högskolan i Halmstad, Business Region Göteborg, Kinnarps Workspace Solutions, Medborgarskolan och Hyresgästföreningen. Arbetsgivare behöver arbetskraft och arbetssökande behöver jobb – ändå hittar de inte alltid varandra. Innovationsveckan fokuserar på att hitta lösningar som förenklar för arbetsgivare och arbetssökande att komma i kontakt med varandra och förstå varandra bättre. Innovationsveckan hålls i Göteborg och Halmstad 5-9 oktober 2017. Läs mer på www.jobbhackathon.se

För mer information, kontakta:
Roberto Malek, Medborgarskolan Region Väst
Tel 0725-45 16 67
E-post roberto.malek@medborgarskolan.se

Karin Hagberg, CSR Västsverige
Tel 0704-59 36 70
E-post karin@csrvastsverige.se

Terese Matenda, Samordningsförbundet Göteborg Väster
Tel 010-487 63 28
E-post terese.matenda@arbetsformedlingen.se

Om Medborgarskolan

Medborgarskolan är ett studieförbund som erbjuder folkbildning, uppdragsutbildningar och skolverksamhet. Vi finns över hela Sverige och har nästan en miljon deltagare varje år. Vår verksamhet bygger på en humanistisk värdegrund med individen i centrum.

www.medborgarskolan.se