Skip to main content

​Stöd och matchning på Medborgarskolan i Eslöv

Pressmeddelande   •   Aug 25, 2015 15:12 CEST

Från och med 25 augusti har Medborgarskolan i Eslöv fått uppdraget att driva Stöd och matchning för Arbetsförmedlingen. I sitt uppdrag ska de förbättra matchningen för de arbetssökande och i sin tur ska detta leda till ökad sysselsättningsgrad. Fokus ligger i att hitta ett arbete eller utbildningsplats åt den arbetssökande.

Stöd och matchning är en tjänst för arbetssökande där uppdragsgivaren hjälper till att nå det individuella målet genom jobb eller utbildning. Medborgarskolan Syd har från och med 25 augusti fått uppdraget av Arbetsförmedlingen att driva Stöd och matchning i sina lokaler på Västergatan i Eslöv.

- I arbetet ingår att vi som handledare stöttar den arbetssökande. Tillsammans ser vi över nuläget, sätter upp mål och gör en arbetsplan för att nå dit. Vi planerar in aktiviteter, utbildningar och andra sysselsättningar för den arbetssökande, berättar Eva Lindstrand på Medborgarskolan.

I Stöd och matchning träffar den arbetssökande inom 90 dagar en utbildad Studie- och yrkesvägledare. Förutom detta ingår till exempel jobbkartläggning, hitta jobb inom den dolda arbetsmarknaden, skapa ansökningshandlingar, uppföljning, kontakt med arbetsgivare, intervjuträning, studiebesök och språkundervisning.

Den arbetssökande väljer aktör inom Stöd och matchning

Medborgarskolan stöttar den arbetssökande i att välja passande aktiviteter för att få deltagaren att på kortast möjliga tid nå resultat. Det är den arbetssökande som själv väljer leverantör inom Stöd och matchning. Syftet är att personen så snart som möjligt ska få ett jobb eller börja studera. Stöd och matchning pågår under tre månader och kan sedan förlängas med upp till ytterligare två tre-månaders perioder och blir då maximalt nio månader.

Om Medborgarskolan
Medborgarskolan skapar mötesplatser för dig som söker kunskap, utveckling och upplevelser. Vår verksamhet inspirerar till lustfyllt och livslångt lärande. Våra kärnvärden är individen i centrum,  utveckling i samverkan, ömsesidig respekt och kunskapens egenvärde.

www.medborgarskolan.se