Skip to main content

Svenska populäraste ämnet på Medborgarskolan

Pressmeddelande   •   Jan 12, 2017 10:00 CET

Svenska för asylsökande var det vanligaste ämnet på Medborgarskolan 2016

Svenska var det ojämförligt största ämnet att studera på Medborgarskolan förra året. Språk var den vanligaste ämneskategorin, följt av ateljé /hantverk och dans/teater. Det visar en sammanställning över antalet deltagare i Medborgarskolans olika kurser 2016.

Att kurser i svenska har så många som cirka 10 000 deltagare förklaras av det stora antalet asylsökande i Sverige. I likhet med de andra studieförbunden ordnar Medborgarskolan svenskundervisning för asylsökande på uppdrag av staten.

- Här kan vi göra stor samhällsnytta, eftersom vi redan har lärare, lokaler och metodik för språkundervisning, säger Ann-Sofie Henriksson, förbundschef på Medborgarskolan.

Populäraste språk i den ordinarie kursverksamheten på Medborgarskolan var spanska med cirka 2 500 deltagare, följt av italienska och franska. Ökade mest jämfört med året innan gjorde arabiska, upp 30 procent till cirka 300 deltagare 2016.

Den kategori som hade näst flest deltagare var ateljé/hantverk. Populäraste kurserna där var akvarellmålning, keramik och silversmide.

Även kurser inom dans/teater lockade många deltagare. Här var det mest populärt att dansa balett, både vanlig balett och så kallad tantbalett, samt att spela teater.

Mer information lämnas av
Ann-Sofie Henriksson, förbundschef Medborgarskolan, tel 070-864 69 50

Om Medborgarskolan
Medborgarskolan är ett studieförbund som erbjuder folkbildning, uppdragsutbildningar och skolverksamhet. Vi finns över hela Sverige och har nästan en miljon deltagare varje år. Vår verksamhet bygger på en humanistisk värdegrund med individen i centrum.

www.medborgarskolan.se