Skip to main content

Ytterligare en tolkutbildning startar i Malmö

Pressmeddelande   •   Aug 08, 2017 14:33 CEST

Bli en godkänd kontakttolk. Medborgarskolan startar ytterligare en utbildning i Malmö.

Vid årsskiftet startar ytterligare en grundutbildning för tolkar i Malmö i Medborgarskolans regi. Grundutbildningens deltagare blir professionella kontakttolkar som får uppdrag och uppfylla samhällets behov.

Under flera år har Medborgarskolan i Malmö arrangerat grundutbildning för kontakttolkar. Det är en ettårig utbildning som sker på halvfart och som står under tillsyn av Myndigheten för yrkeshögskolan, en före detta TÖI-utbildningen. Nyheten för i år är Medborgarskolan blivit godkända att starta ytterligare en utbildning. Detta gör att Medborgarskolan erbjuder två utbildningstillfälle per år, maj och december, där sistan ansökningsdag för kommande utbildning är den 15 september.

Bli godkänd kontakttolk

Att arbeta som godkänd kontakttolk är ett spännande, ansvarsfullt och omväxlande arbete som överbygger språkbarriärer mellan människor. Beroende på vilket språk man behärskar blir man länken mellan olika personer genom att översätta den talande kommunikationen. Efter genomförd utbildning blir deltagarna professionella kontakttolkar som får uppdrag att tolka i kontakten mellan myndigheter och enskilda personer.

FAKTA OM GRUNDUTBILDNING FÖR KONTAKTTOLKAR

För att gå utbildningen krävs att deltagarna har minst treårig gymnasieutbildning och mycket goda kunskaper i svenska.

Antagningsprocessen

Efter sista ansökningsdagen blir de som uppfyller antagningskriterierna kallade till skriftligt förkunskapstest där svenska och tolkspråk testas.
Alla som kallas till skriftligt test kallas även till muntligt förkunskapstest då svenska och tolkspråket testas.
Några veckor efter förkunskapstestet får alla som varit på test besked via mejl om de har blivit antagen till utbildningen eller inte.

Om Medborgarskolan

Medborgarskolan är ett studieförbund som erbjuder folkbildning, uppdragsutbildningar och skolverksamhet. Vi finns över hela Sverige och har nästan en miljon deltagare varje år. Vår verksamhet bygger på en humanistisk värdegrund med individen i centrum.

www.medborgarskolan.se