Skip to main content

Forskningsrön ska bli produkter för diabetes

Nyhet   •   Aug 24, 2015 16:37 CEST

Nystartade utvecklingsbolaget Diabridge ska omvandla upptäckter, som är gjorda av diabetesforskare vid Lunds universitet, till säljbara produkter. Bolaget förlägger sin kommersiella verksamhet till Medeon.

Diabridge grundades förra året av tre forskare och professorer vid Lunds universitet, Leif Groop, Claes Wollheim och Erik Renström. Bolaget står nu i startblocken för att dra igång sina affärsmässiga aktiviteter, där stöd från Medeons erfarna affärsutvecklare är oumbärliga, anser bolagets vd Erik Renström.

Det finns redan fem-tio olika diabetesprojekt som lämnat forskningsstadiet och är i utvecklingsstadiet inom den 350 personer starka forskningsgruppen, men av projekten är det i dag endast ett som placerats i bolaget.

– Vid en extern utvärdering 2015 av forskning, där Vetenskapsrådet, VINNOVA och andra myndigheter inom forskning och innovation samverkade för att utvärdera de så kallade strategiska forskningsområdena i Sverige som utlystes av regeringen 2010, bedömdes vår grupp av de externa utvärderarna vara i topp i Sverige av alla områden och att tillhöra de främsta diabetescentren i världen, säger han.

Bolagets första produkt bygger vidare på ett projekt från Leif Groop och diabetesstudien Alla Nya Diabetiker i Skåne (ANDiS) och kommer att innefatta analysmetoder som ska användas som hjälp till läkare för att ställa rätt diagnos vid diabetes typ 2. Eftersom denna diabetes numera av många forskare anses bestå av flera olika sjukdomar istället för en enda, kan så kallade biomarkörer spela en viktig roll vid diagnos.

Biomarkörer är i detta fall substanser som bildas specifikt i kroppen vid olika sjukdomstillstånd och som kan påvisas vid analys av till exempel blodprov. Genom analys och identifiering av biomarkörer skulle läkemedelsbehandlingen kunna anpassas för varje enskild diabetespatient.

Produkten som företaget ska ta fram ska baseras på Leif Groops upptäckt av de olika specifika biomarkörer som bildas i kroppen beroende på vilken undergrupp av typ 2 diabetes patienterna är drabbade av.

Att utveckla dessa diagnostiska metoder är en del av det arbete som ska göras i Diabridge.

– Det fina är att det inte är absolut nödvändigt att ta fram nya diabetesmediciner för att uppnå bättre behandling. Genom att kunna dela in patienterna i dessa subgrupper kan redan befintliga läkemedel ge en avsevärd förbättring. Det är speciellt betydelsefullt för den tredjedel av alla patienter som är drabbade av en allvarligare typ av diabetes typ 2, säger Erik Renström.

Bolagets grundare hoppas att fler av forskarna med tiden blir delägare och därigenom kan föra ut sina fynd till diabetespatienter.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy