Skip to main content

Rådgivning till föräldrar som har barn med diagnos

Nyhet   •   Feb 17, 2016 14:48 CET

Camilla Norberg Hansens affärsidé baseras på hennes tjugo år långa erfarenhet av att hävda sitt funktionsnedsatta barns rättigheter gentemot myndigheter. I februari i år flyttar hon in i Medeons inkubator med sitt bolag Almbacka och drar igång en rådgivande verksamhet riktad mot föräldrar som har barn med funktionsnedsättningar.

Sverige har en bra lagstiftning jämfört med många andra länder som rör barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som exempelvis autism och Tourettes syndrom, men det är inte lätt att hitta rätt i snårskogen av stöd och insatser, menar Camilla Norberg Hansen.

– Föräldrar brukar inte ha problem med barnet självt. Det är istället kontakterna med kommun, landsting och försäkringskassa som är komplicerade. Efter att barnet har fått en diagnos serveras inte några stödpaket, utan föräldrarna finner att det finns ett 50-tal olika insatser som de kan söka, säger hon.

Camilla Norberg Hansen konkretiserar de problem som ofta uppstår för familjerna efter ställd diagnos: först gäller det att hitta vilka stöd som passar barnet och sedan att erhålla beslut om stöd från myndigheterna. Därefter krävs ofta en föräldrainsats för att få beslutet verkställt, till exempel att hitta den person som kan arbeta som barnets ledsagare.

Flera offentliga rapporter slår fast att det saknas samordning av offentliga aktörers stödinsatser för barn med denna problematik. Enligt Camilla Norberg Hansen finns det studier som visar att föräldrar till dessa barn lägger 10-20 timmar i veckan under barnets uppväxt för att hantera i genomsnitt 17 olika relationer med myndigheter – en statistik som pekar på att rådgivare skulle spara tid åt familjerna.

Ett viktigt erkännande av affärsidén fick Camilla Norberg Hansen när hon tilldelades ett stipendium från Sten K Johnsons stiftelse år 2014. Detta blev startskottet för att utveckla verksamheten. Under hösten har hon gjort en stor marknadsundersökning genom att intervjua föräldrar om deras behov, och baserat på svaren utvecklat metoden TIS, Tillfälligt Individanpassat Stöd.

I december förra året genomförde hon en så kallad mini-Språngbräda hos Connect, en ideell stödförening för nya entreprenörer. Hon fick mycket positiv respons när hon presenterade affärsidén för en panel bestående av affärsänglar och erfarna entreprenörer.

Camilla Norberg Hansen är glad över att nu ha tagit steget att hyra kontor på Medeon.

– Att få sitta på Medeon tillsammans med andra företag inom hälsoområdet borgar för att verksamheten håller hög kvalitet. Och redan när jag satt i förinkubatorn kunde jag använda Medeons fina föreläsningssalar till mina öppna föreläsningar i ämnet, föreläsningar som är tänkta att marknadsföra mina tjänster.

Företaget är i snabb utveckling: förutom att fortsätta hålla föreläsningen ”Rätt stöd – en enklare väg framåt” planerar Camilla Norberg Hansen en omfattande försäljningsinsats riktad mot företag i Skåne. Tanken är att företagen ska se ett värde i att deras anställda som har barn med diagnos kan få stöd och därmed få mer tid för arbete, och därför erbjuda betald rådgivning till sina anställda.

Dessutom breddar hon verksamheten genom att samarbeta med Medeon-bolaget Tränahjärnan & Klaraskolan, som bland annat är specialiserat på att driva frågor kring barns rättigheter i skolan. Målet är att bolagen ska bilda ett nav i Malmöregionen för barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

– I dag finns det ingen i Malmöregionen som erbjuder liknande rådgivning. Frågan är varför ingen har gjort detta tidigare, säger Camilla Norberg Hansen.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy