Skip to main content

Medeon-företag lämnar in 11 patentansökningar till svenska och amerikanska patentverket

Pressmeddelande   •   Feb 10, 2011 15:08 CET

Göran Cewers uppfinningar innebär förbättringar för intensivvårdsrespiratorer och anestesimaskiner genom att flödeskontrollen av gas in och ut ur en patient förbättras. Detta kommer framför allt att leda till att förutsättningarna för små barn som vårdas i respirator förbättras avsevärt.

Cewers uppfinningar leder till en rad förbättringar, till exempel mer exakt styrning av maskinerna vilket leder till en säkrare gasblandning med syre. Eftersom en mer exakt styrning uppnås, kan en och samma maskin användas till såväl vuxna patienter som till små barn. Ett problem idag är till exempel att patienterna inte får en optimal blandning. Genom en högre komfort kan vårdtiden i många fall förkortas.

Vidare leder förbättringarna till lättare rengörning och därmed bättre hygien, vilket är mycket viktigt, till exempel inom intensivvården. Cewers förbättringar leder också till att tillverkningskostnaderna för respiratorer kan minska och en lägre energiförbrukning.

Göran Cewers har varit verksam på en rad forsknings- och utvecklingsavdelningar de senaste åren, nämligen Philips Healthcare, Respironics, Maquet och Siemens-Elema. Göran har under denna tid samlat på sig 25 patent som godkänts av de svenska och amerikanska patentverken.

- Som entreprenör har jag funnit ett mycket stort värde på att sitta på Medeon i Malmö. Medeonledningens starka engagemang och stöd i form av tillgång till olika typer av rådgivare är mycket värdefullt, säger Göran Cewers, VD Transunit AB.

- Transunit är ett mycket bra exempel på hur en person kan starta ett företag utifrån en idé. Min förhoppning är att fler väljer att komma till Medeon och prata om sin idé med våra affärsrådgivare för att se hur man kan gå vidare och eventuellt starta ett företag. Vi vet att personer inom etablerade företag eller inom sjukvården bär på bra idéer som vi kan hjälpa till med att förverkliga. Det säger Bengt Lövdén, VD Medeon Science Park.

Göran samarbetar bland annat med Björn Jonson, professor klinisk fysiologi vid universitetssjukhuset i Lund, för att komplettera med klinisk toppkompetens.

För mer information besök eller kontakta:

Göran Cewers, VD Transunit, 0703-91 94 96, goran.cewers@transunit.se.

Bengt Lövdén, VD Medeon Science Park, 0708-59 45 27, bengt.lovden@medeon.se.

Catrine Pauckstadt, Kommunikationsansvarig, Medeon Science Park, 0703-05 25 65, catrine.pauckstadt@medeon.se.

Om Medeon

Medeon Science Park är en forskningspark inom läkemedelsutveckling, medicinteknik, bioteknik och hälsovård. Forskningsparken finns i Malmö, mitt i Öresundsregionen och mitt i Medicon Valley – det geografiska område där 60 procent av Skandinaviens life science-företag finns. På Medeon finns idag ett trettiotal företag med totalt 450 anställda. Medeon ägs av Malmö stad (60 procent) och fastighetsbolaget Wihlborgs (40 procent).

Mer information finns på www.medeon.se.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera