Skip to main content

MedUniverse tar in kapital och förstärker styrelsen

Press Release   •   Jan 20, 2016 10:26 CET

MedUniverse har de senaste tre åren utvecklat en webbaserad mjukvara för kunder inom främst läkemedels- och medicinteknikindustrierna. Mjukvaran erbjuds på abonnemangsbasis som ett verktyg för effektiv produktinformation och utbildning, i syfte att i förlängningen gynna patientvården. Mjukvaran är utvecklad i samarbete med läkare, akademi, patienter och läkemedelsbolag.

MedUniverse har i dagsläget ett tjugotal svenska och internationella läkemedelsbolag som kunder. Nu tar bolaget in 11 MSEK från 20 North Street, ett nätverk av investerare knutet till HDR Partners, och befintliga ägare för att fortsätta den intensiva utvecklingen av mjukvaran, utöka den internationella närvaron och samtidigt anställa fler personer med nyckelkompetenser på området. Håkan Åström, med bakgrund från läkemedelsindustrin, och Björn Algqvist, medgrundare av Intentia, går in i styrelsen som representanter för 20 North Street i samband med bolagsstämman i januari.

Anna Omstedt Lindgren, delägare och en av initiativtagarna till MedUniverse, ser fram emot vidareutvecklingen av verksamheten och välkomnar de nya delägarna:

- Vi ser en markant ökad efterfrågan på vår mjukvara i takt med att läkemedelsindustrin aktivt söker nya digitala lösningar för effektiv och datadriven kommunikation med läkare och andra intressenter inom life science-industrin. Våra nya delägare och styrelseledamöter förstärker kompetensen i bolaget ytterligare och gör att vi står väl rustade för att ta verksamheten till nästa nivå även utanför Sverige.

För mer information, vänligen kontakta:
Anna Norin, VD och medgrundare MedUniverse, anna.norin@meduniverse.se, 070-432 39 15

MedUniverse offers the life science industry an easy-to-use patient case software bridging the information gap to healthcare professionals. In the long run, well-informed decisions improve patient outcomes.