Skip to main content

Merck lanserar ny version av Gonal-f® injektionsspenna

Pressmeddelande   •   Feb 10, 2016 16:18 CET

Darmstadt, Tyskland, 3 februari 2016 – Merck, ett ledande forsknings- och teknikföretag, fick idag Europeiska läkemedelmyndighetens godkännande för försäljning av den förfyllda injektionspennan GONAL-f® 2.0 på den europeiska marknaden. Den nya injektionspennan, vars originalversion lanserades 2011, har en rad avancerade funktioner som ökar patienternas trygghet under fertilitetsbehandlingen.

”På samma sätt som vid utvecklingen av den första versionen av injektionspennan, har vi lyssnat på patienterna och vårdpersonalen eftersom vi är övertygade om att de bästa insikterna kommer från dem som använder och arbetar med våra produkter. Som världsledande inom fertilitetsbehandling bedömer vi deras behov omsorgsfullt och använder den kunskap som vi skaffat genom många decenniers samarbete med patienter och vårdpersonal för att hitta nya lösningar”, säger Luciano Rossetti, chef för Global Research and Development vid den biofarmaceutiska verksamheten på Merck. ”Den nya förfyllda injektionspennan GONAL-f® utvecklades med fokus på att förbättra patienternas upplevelse av att använda pennan. Syftet med förbättringarna är att injektionspennan ska vara så enkel att hantera att patienterna kan känna sig helt säkra på att de får största möjliga chans att lyckas med behandlingen."

Sedan GONAL-f® lanserades för 20 år sedan har produkten hjälpt över två miljoner barn till världen.1 Den förfyllda injektionspennan ger patienterna ett enkelt hjälpmedel för självinjektion. Den förbättrade utformningen har gjort den nya injektionspennan GONAL-f® enklare att använda. En större dosdisplay gör det lättare att läsa doseringsinformationen och kombinationen med en genomskinlig ampull med graderad skala ökar tydligheten så att patienterna kan känna sig säkra på att rätt förinställd dos har tillförts.2 Dessa förbättringar förstärker injektionspennans viktiga egenskaper: exakt dosering3,4 och möjlighet att förbättra behandlingsresultatet genom individanpassad dosering.5

Med det stora behov av specialiserade och innovativa lösningar är patienter som drabbats av infertilitet ett av Mercks fokusområden inom hälso- och sjukvård. Den nya förfyllda injektionspennan GONAL-f® är det allra senaste tillskottet i vårt växande produktsortiment för fertilitetsbehandling. Tack vare sin långa erfarenhet och djupgående kunskap på området fortsätter Merck att vara ett innovativt företag för att ytterligare förbättra resultaten vid fertilitetsbehandling.

Referenser

1. Marknadsdataanalys

2. Bruksanvisning till den förfyllda injektionspennan GONAL-f®. EU:s produktinformation för GONAL-f® injektionsvätska, lösning, i en förfylld injektionspenna, december 2015

3. Christen, M. et al. Expert Opin Drug Deliv. 2011;8(6):833–839

4. Schertz, J.C. et al. Expert Opin Drug Deliv. 2011;8(9):1111-1120

5. Popovic-Todorovic, B. et al. Human Reproduction. 2003;18(11):2275-2282

Om GONAL-f®

GONAL-f® (follitropin alfa) är ett rekombinant humant follikelstimulerande hormon (r-hFSH) godkänt för behandling av infertilitet hos både kvinnor och män. Det förskrivs för att komplettera eller ersätta naturligt förekommande follikelstimulerande hormon (FSH), ett centralt hormon i behandlingen av manlig och kvinnlig infertilitet. GONAL-f® har varit godkänt för användning i behandlingen av infertilitet i Europa sedan 1995 och sedan 1997 i USA, och finns i över 100 länder världen över. Det är det mest förskrivna gonadotropinet i världen.

Family of Pens™

Family of Pens består av förfyllda, bruksfärdiga injektionspennor för GONAL-f® 300 IE, 450 IE och 900 IE, och OVITRELLE®/OVIDREL® 250 mikrog. Family of Pens utvecklades på basis av återkoppling från vårdpersonal och människor med fertilitetsproblem i syfte att skapa ett gemensamt injektionshjälpmedel för Mercks gonadotropiner som underlättar undervisningen, inlärningen och användningen av injektionspennorna.


Merck är ett ledande läkemedelsföretag inom cancerbehandling, multipel skleros och hormonstimulerande medel för fertilitet. Merck  ägnar sig åt innovativ forskning, inriktad på att upptäcka, utveckla, tillverka och marknadsföra små molekyler eller biologiska läkemedel för att hjälpa patienter på områden där det finns stora behov för förbättring. http://www.merck.se/

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy